FNAN-USA_Thumbnail

Fregatt i amerikansk hangarskips­gruppe

Høsten 2021 til våren 2022 deltar Norge i en av USAs stående hangarskipsgrupper, Carrier Strike Group 8.

Styrken er en av flere amerikanske hangarskipsgrupper som har som oppdrag å ivareta vestlige interesser gjennom tilstedeværelse, krisehåndtering, avskrekking, maktprojeksjon og sjøkontroll. Gruppens normale operasjonsområde er Atlanterhavet, Middelhavet og Det indiske hav.

Hva gjør Norge?

Norge bidrar med fregatten KNM «Fridtjof Nansen» som eskortefartøy i hangarskipsgruppen Carrier Strike Group 8 fra september 2021 til våren 2022. Fregatten seilte ut fra Haakonsvern i Bergen i slutten av august for å starte treningen med resten av hangarskipsgruppen. 1. desember 2021 deployerte KNM «Fridtjof Nansen» og resten av Carrier Strike Group 8.

Bakgrunn

USA inviterer med jevne mellomrom allierte til å delta i hangarskipsgrupper for å ivareta felles interesser, utvikle forsvarssamarbeid og sjømilitær samspillsevne. Norge har ikke deltatt på et lignende oppdrag tidligere, men norske fregatter har øvd sammen med hangarskipsgrupper flere ganger ved østkysten av USA, og langs norskekysten.

20170309JØ_5714.jpg
KNM «Fridtjof Nansen» deltar i styrken. Her i Norge under øvelse Joint Viking 2017. Foto: Jakob Østheim

Oppdrag

Carrier Strike Group 8 består av hangarskipet USS «Harry S. Truman» med tilhørende luftving, et logistikkfartøy og 5–6 eskortefartøyer.

KNM «Fridtjof Nansen» skal være ett av flere eskortefartøy i hangarskipsgruppen. Oppgavene er å bidra til situasjonsforståelse i operasjonsområdet, og å være forberedt på å beskytte hangarskipet mot luft-, overflate- og undervannstrusler. Dette kan gjøres nært hangarskipet, eller på selvstendige patruljer i et større operasjonsområde.

Det er ikke bestemt nøyaktig hvor hangarskipsgruppen skal være, eller hvilke konkrete oppdrag den skal løse. KNM «Fridtjof Nansen»s oppdrag og oppgaver er under politisk kontroll av Norge, og vi kan velge å trekke fartøyet ut av styrken hvis politikerne ikke ønsker at Norge skal delta på spesifikke oppdrag.

Hangarskipsgruppen ledes av et amerikansk hovedkvarter, for eksempel US 6th Fleet, hvis gruppen opererer i europeiske farvann.