FNAN-USA_Thumbnail

Fregatt i amerikansk hangarskips­gruppe

Fra høsten 2021 til mai 2022 deltok den norske fregatten KNM «Fridtjof Nansen» i en av USAs stående hangarskipsgrupper, Carrier Strike Group 8.

Styrken er en av flere amerikanske hangarskipsgrupper som har som oppdrag å ivareta vestlige interesser gjennom tilstedeværelse, krisehåndtering, avskrekking, maktprojeksjon og sjøkontroll. Gruppens normale operasjonsområde er Atlanterhavet, Middelhavet og Det indiske hav.

Hva gjorde Norge?

Norge bidro med fregatten KNM «Fridtjof Nansen» som eskortefartøy i hangarskipsgruppen Carrier Strike Group 8 fra september 2021 til mai 2022. Fregatten seilte ut fra Haakonsvern i Bergen i slutten av august for å starte treningen med resten av hangarskipsgruppen. 1. desember 2021 deployerte KNM «Fridtjof Nansen» og resten av Carrier Strike Group 8. Fregatten avsluttet oppdraget 1. mai 2022.

Bakgrunn

USA inviterer med jevne mellomrom allierte til å delta i hangarskipsgrupper for å ivareta felles interesser, utvikle forsvarssamarbeid og sjømilitær samspillsevne. Norge har ikke deltatt på et lignende oppdrag tidligere, men norske fregatter har øvd sammen med hangarskipsgrupper flere ganger ved østkysten av USA, og langs norskekysten.

20170309JØ_5714.jpg
KNM «Fridtjof Nansen» deltar i styrken. Her i Norge under øvelse Joint Viking 2017. Foto: Jakob Østheim

Oppdrag

Carrier Strike Group 8 består av hangarskipet USS «Harry S. Truman» med tilhørende luftving, et logistikkfartøy og 5–6 eskortefartøyer.

KNM «Fridtjof Nansen» var ett av flere eskortefartøy i hangarskipsgruppen. Oppgavene til fartøyet var å bidra til situasjonsforståelse i operasjonsområdet, og å være forberedt på å beskytte hangarskipet mot luft-, overflate- og undervannstrusler. Dette kan gjøres nært hangarskipet, eller på selvstendige patruljer i et større operasjonsområde.

KNM «Fridtjof Nansen»s oppdrag og oppgaver var under politisk kontroll av Norge, og Norge kunne velge å trekke fartøyet ut av styrken hvis politikerne ikke ønsket at Norge skulle delta på spesifikke oppdrag.

Hangarskipsgruppen ledes av et amerikansk hovedkvarter, for eksempel US 6th Fleet, hvis gruppen opererer i europeiske farvann.