iap-2021_Thumbnail

Norske F-35 til Island for andre gang

I mars skal norske F-35 vokte islandsk luftrom. Dette er de norske kampflyenes andre og siste utenlandsoppdrag før de tar over beredskapen for F-16 på Evenes fra 2022.

Island har ikke eget luftforsvar, og derfor er det viktig at NATO bidrar med luftromsovervåkning og periodisk luftforsvarstilstedeværelse i fredstid. Nå er det igjen Norge sin tur til å vokte basen på Keflavik.

I mars tar Norge over QRA-beredskapen (Quick Reaction Alert) for NATO på Island. Oppdraget heter Iceland Air Policing (IAP). Dette er det andre og siste utenlandsoppdraget til F-35 før de tar over beredskapen for F-16 på Evenes fra 2022.

«Dette er et oppdrag vi ser fram til å løse. Vi viser solidaritet overfor forsvarsalliansen vi er en del av»

Detasjementsjef og oberstløytnant Tron Strand

Tron Strand er til daglig sjef for 332 skvadron på Ørland flystasjon, under IAP-oppdraget skal han være detasjementsjef for styrken som skal til Island. 

Gjennom IAP skal Norge stå på beredskap med F-35 på Island fra uke 10 til 12. IAP er et NATO-ledet oppdrag hvor det er periodevis rullering mellom alliansens medlemsland for å møte behovet til Island for suverenitetshevdelse.

En norsk styrke på rundt 150 personer fra forskjellige avdelinger skal samarbeide for å utføre oppdraget på best mulig måte.

«Vi fikk veldig nyttige erfaringer første gangen vi var på Island»

Detasjementsjef og oberstløytnant Tron Strand

Oppdraget på Island er ganske likt det F-16 til daglig gjør i Bodø. I 2022 skal F-35 tar over jobben og utføre den fra Evenes.

I tillegg til flyvere er også administrativt, teknisk og operativt støttepersonell, vaktsoldater og kontroll og varsling med til Island. Det er mange avdelinger å holde styr på, og med koronarestriksjoner blir tiden før avreise annerledes enn først planlagt.

Koronapandemien har påvirket oppdraget på flere områder. Treningen og forberedelsene som blir gjort før avreise må løses på nye måter.

– Det er viktig at vi løser oppdrag som dette også midt under en pandemi. Vi forholder oss til både norske og islandske myndigheters smittevernregler, og personellet er godt kjent med nye rutiner for å kunne løse oppdraget, forteller detasjementsjef Strand.

IAP er ikke en del av forberedelsene til å ta over QRA på Evenes, men det er en god og viktig trening som gjør Luftforsvaret ekstra godt forberedt. Etter at oppdraget på Island er over i uke 12, går fokuset for F-35 over til ferdigstillingen og oppbyggingen på Evenes.

– Ved å delta i et slikt oppdrag, viser vi at F-35 er i rute, og at vi makter å deployere F-35 innlands og utenlands om det er behov for det, avslutter Strand.

IAP

  • Dette er andre gang norske F-35 er med på oppdraget IAP
  • Norge gjennomfører to QRA beredskapsoppdrag samtidig under IAP, med F-35 på Island og F-16 i Bodø.
  • Norsk kontroll og varslingspersonell skal i tillegg gjennomføre opplæring, utdanning og kompetanseheving av islandsk Control and Reporting Center (CRC). 

F-35

  • F-35 skal ta over QRA-beredskapen som finner sted på Evenes fra 1. januar 2022.
  • I 2025 skal Norge ha mottatt alle sine 52 kampfly, og systemet skal være fullt operativt.
  • F-35 er en svært god våpenplattform, og Luftforsvaret er godt i rute med treningen av sitt operative personell i Norge.
  • Per vinteren 2021 har Norge mottatt 28 F-35 kampfly. 21 av flyene er stasjonert på Ørland flystasjon, og syv fly er på Luke Air Force Base i Arizona for å drive opplæring av norsk personell.