IMG_0650

Observatører på plass under Nordic Response

De kommer fra land utenfor NATO-alliansen. Det kalles rustningskontroll og skal skape tillit og åpenhet om militær aktivitet.

I to dager har fire observatører fra Georgia og Serbia sett på materiell og pratet med soldater under NATO-øvelsen Nordic Response.

Som arrangørland har Norge en internasjonal forpliktelse til åpenhet rundt større militære øvelser.

Åpenhet og stabilitet

– Etter den kalde krigen og murens fall ble det opprettet flere avtaler for å skape stabilitet. En av disse er Wien-dokumentet, hvor dette med observasjon er en av forpliktelsene, forklarer Ragnhild Hustad, sjef for Rustningskontrollkontoret i Forsvarsstaben.

I god tid i forkant av en militærøvelse blir det opplyst om hva øvelsen skal inneholde. Når inspeksjonen gjennomføres under en øvelse, kan observatørene kontrollere om dette stemmer.

De fire observatørene har blant annet sett på den italienske landgangen, besøkt U.S. Marines nord for Alta og fått en orientering om Brigade Nord, Finnmark landforsvar og Heimevernet i Finnmark (HV-17).

– Tilbakemeldingene var at de var veldig positive, og at øvelsen var i henhold den til informasjonen som ble gitt i forkant, forteller Hustad.

Ikke-truende øvelse

Under Nordic Response deltar 20 000 soldater fra 13 nasjoner. Wien-dokumentet krever det skal gjennomføres en observasjon på alle øvelser med 13 000 soldater eller mer på landjorda. Nordic Response har færre styrker på landjorda, Forsvaret ønsket likevel å vise åpenhet rundt øvelsen.

– Vi er i en vanskelig sikkerhetspolitisk situasjon, og vi ønsker å vise at Nordic Response er en ikke-truende øvelse, sier Hustad.

Norge har ikke invitert Russland og Belarus til å være observatører under Nordic Response 2024. Russland har blitt orientert om øvelsen bilateralt ved to anledninger. Gjennom Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), hvor både Russland og Belarus er medlemmer, har det blitt informert om øvelsen flere ganger.