Ombord på KNM Thor Heyerdahl / On board the frigate Thor Heyerdahl on its route to Svalbard

FoU ved Sjøkrigsskolen

Sjøkrigsskolens forskningsaktiviteter er rettet mot det sjømilitære domenet, og foregår i spennet mellom sjømakt og sikkerhetspolitikk, maritime operasjoner og lederskap, sjømilitær teknologi og militær logistikk.

Harald Totland

Forskningssjef
Førsteamanuensis

Sjøkrigsskolen forvalter og utvikler den sjømilitære profesjonens spesifikke og systematiske kunnskap om sjømakt, sjøkrig og sjømilitær virksomhet.

Forskningsprosjekter omfatter derfor blant annet bruk av navigasjonsteknologi, utnyttelse av våpen-, sensor- og kontrollsystemer, drift og vedlikehold av Sjøforsvarets fartøyer, samt samspill og lederutfordringer om bord, og sikkerhetspolitikk relatert til Norges havområder og maritime interesser. Forskning i militær logistikk for alle forsvarsgrener bidrar til effektiv oppdragsløsning og ressursstyring i militære operasjoner.

Necesse er Sjøkrigsskolens tverrfaglige, vitenskapelige nivå 1 tidsskrift for sjømilitær profesjonskompetanse, der staben og samarbeidspartnere publiserer forskning som belyser problemstillinger relevante for den sjømilitære profesjonsutøvingen.

Sjøkrigsskolen er en del av Forsvarets høgskole. Les mer om høgskolen og våre utdanningstilbud.

Se video fra Sjømaktskonferanse 2023

Konferansen belyste hvordan de økonomiske, politiske og militære forholdene på havet vil se ut de neste tiårene, og hvordan dette påvirker Norges interesser.

Pil til høyre
Øvelsen Joint Viking ombord på KNM Otto Sverdrup. Alliert samvirke.
 1. Ellen Margit Kratzig Berle

  Førstelektor

  Magne Bolstad

  Kapteinløytnant
  Faglærer

  Lasse Elvemo

  Kommandørkaptein
  Hovedlærer
  PhD-stipendiat

  Bård Steinar Engen Eriksen

  Kommandør
  Avdelingsleder

  Martin André Blomli Frøyseth

  Forsker

  Terje Fykse

  Førstelektor

  Linn-Kristine Glesnes Gaupholm

  Førsteamanuensis

  Stig Gjølstad

  Hovedlærer

  Hans Magne Gloppen

  Høgskolelektor

  Stein Egil Iversen

  KNMT Navkomp.

  Kirstine Louise Ulberg Knudsen

  Løytnant
  Faglærer

  Josipa Kovačić

  Høgskolelektor

  Tommy Krabberød

  Kommandørkaptein med phd
  Seksjonsleder
  Telefon: 55518814

  Ina Holst-Pedersen Kvam

  Forsker

  Tore Langholm

  Professor
  Telefon: 22840119

  Frank Tore Laugen

  Kommandørkaptein, PhD-kandidat
  PhD-stipendiat

  Håkon Lindberg

  Orlogskaptein
  Studieleder

  Tore Listou

  Førsteamanuensis

  Tor Loddengaard

  Orlogskaptein (p)
  Høyskolelærer

  Hans Michael De Francisco Lossius

  Orlogskaptein
  Hovedlærer

  Petter Lunde

  Orlogskaptein/KNMT Navkomp.
  Seksjonsleder

  Anne Linda Løhre

  Førstelektor

  Christophe Massacand

  Førsteamanuensis

  Jostein Mattingsdal

  Orlogskaptein
  PhD-stipendiat

  Kjetil Mellingen

  Kommandørkaptein
  Forskningssjef

  Frode Voll Mjelde

  Orlogskaptein
  Seksjonsleder
  Telefon: 99092928

  Rolf Eivind Vinjevoll Monsen

  Orlogskaptein
  Prest/høgskolelærer

  Atle Johan Mølholm

  Kommandørkaptein
  Seksjonsleder
  Telefon: 55518683

  Falko Müller

  Førsteamanuensis

  Cathrine Lie Otteraaen

  Kommandørkaptein
  Ass. avdelingssjef

  Richard Røsjorde

  Høyskolelærer

  Alexander Sauter

  Førsteamanuensis

  Nils Eivind Skaar

  Kapteinløytnant/KNM Tordenskjold Navkomp
  Faglærer

  Janina Stedjeberg Skaar

  Faglærer

  Hege Kristine Skilleås

  Høgskolelektor

  Gisle Strand

  Høgskolelektor
  Telefon: 55518714

  Tor Ivar Strømmen

  Orlogskaptein
  PhD-stipendiat

  Henning Sulen

  Orlogskaptein/KNMT Navkomp.
  Seksjonsleder

  Arild Sæbø

  Høgskolelektor

  Bjørn Terjesen

  Kommandørkaptein (p)
  Pensjonist

  Harald Totland

  Forskningssjef
  Førsteamanuensis

  Lars Olav Tveita

  Førsteamanuensis emeritus
  Pensjonist

  Ståle Ulriksen

  Høgskolelektor
  Telefon: 41686072

  Steffen Vambheim Vågenes

  Hovedlærer

  Hans Jørgen Wiborg

  Høgskolelektor

  Åse Gilje Østensen

  Førsteamanuensis
  Telefon: 92612097

  Steffen Øverland

  Orlogskaptein
  Faglærer
  Telefon: 95940926

Pil til høyre
Publikasjoner, foredrag, mediebidrag og annen FoU-formidling