Ombord på KNM Thor Heyerdahl / On board the frigate Thor Heyerdahl on its route to Svalbard

FoU ved Sjøkrigsskolen

Sjøkrigsskolens forskningsaktiviteter er rettet mot det sjømilitære domenet, og foregår i spennet mellom sjømakt og sikkerhetspolitikk, maritime operasjoner og lederskap, sjømilitær teknologi og militær logistikk.

Sjøkrigsskolen forvalter og utvikler den sjømilitære profesjonens spesifikke og systematiske kunnskap om sjømakt, sjøkrig og sjømilitær virksomhet.

Forskningsprosjekter omfatter derfor blant annet bruk av navigasjonsteknologi, utnyttelse av våpen-, sensor- og kontrollsystemer, drift og vedlikehold av Sjøforsvarets fartøyer, samt samspill og lederutfordringer om bord, og sikkerhetspolitikk relatert til Norges havområder og maritime interesser. Forskning i militær logistikk for alle forsvarsgrener bidrar til effektiv oppdragsløsning og ressursstyring i militære operasjoner.

Necesse er Sjøkrigsskolens tverrfaglige, vitenskapelige nivå 1 tidsskrift for sjømilitær profesjonskompetanse, der staben og samarbeidspartnere publiserer forskning som belyser problemstillinger relevante for den sjømilitære profesjonsutøvingen.

Sjøkrigsskolen er en del av Forsvarets høgskole. Les mer om høgskolen og våre utdanningstilbud.

 1. Lasse Hiis Bergh


  Ellen Margit Kratzig Berle

  Førstelektor

  Magne Bolstad


  Lasse Elvemo

  Hovedlærer

  Roar Espevik

  Kommandørkaptein med professorkompetanse
  Hovedlærer
  Telefon: +4755582326

  Stein Hatlem Forsdahl

  Orlogskaptein
  Førstelektor

  Terje Fykse

  Førstelektor

  Linn-Kristine Glesnes Gaupholm

  Førsteamanuensis

  Stig Gjølstad

  Hovedlærer

  Hans Magne Gloppen

  Høgskolelektor

  Ingrid Handeland

  Forsker
  Telefon: 92473130

  Bjarne Haukås

  Faglærer

  Stein Egil Iversen


  Remi Jakobsen

  [midlertidig beordret]
  Seksjonsleder
  Telefon: 99096102

  Tommy Krabberød

  Seksjonsleder
  Telefon: 55518814

  Ina Holst-Pedersen Kvam

  Forsker

  Tore Langholm

  Professor
  Telefon: 22840119

  Håkon Lindberg

  Studieleder

  Tore Listou

  Førsteamanuensis

  Petter Lunde

  Orlogskaptein
  Seksjonsleder

  Anne Linda Løhre

  Førstelektor

  Christophe Massacand

  Førsteamanuensis

  Jostein Mattingsdal

  PhD-stipendiat

  Frode Voll Mjelde

  Seksjonsleder
  Telefon: 99092928

  Rolf Eivind Vinjevoll Monsen

  Prest

  Atle Johan Mølholm

  Seksjonsleder

  Cathrine Lie Otteraaen

  Seksjonsleder

  Alexander Sauter

  Førsteamanuensis

  Hege Kristine Skilleås

  Høgskolelektor

  Gisle Strand

  Høgskolelektor
  Telefon: 55518714

  Tor Ivar Strømmen

  PhD-stipendiat

  Henning Sulen

  Orlogskaptein

  Arild Sæbø

  Høgskolelektor

  Bjørn Terjesen

  Kommandørkaptein (p)
  Pensjonist

  Harald Totland

  Førsteamanuensis

  Lars Olav Tveita

  Førsteamanuensis emeritus
  Pensjonist

  Ståle Ulriksen

  Høgskolelektor
  Telefon: 41686072

  Steffen Vambheim Vågenes

  Hovedlærer

  Hans Jørgen Wiborg

  Høgskolelektor

  Alfa Sefland Winge

  Forsker

  Åse Gilje Østensen

  Førsteamanuensis
  Telefon: 92612097

  Steffen Øverland

  Orlogskaptein
  Faglærer

Pil til høyre
Publikasjoner, foredrag, mediebidrag og annen FoU-formidling