SambandsantenneCommunications antenna

FoU ved Cyberingeniør­skolen

Cyberingeniørskolen driver forskning innen cybersikkerhet og cybermakt. FoU-aktiviteten bidrar til å utvikle Cyberforsvarets spesielle, og Forsvarets generelle, evne til å forstå og anvende cyberdomenet i fred, krise og krig.

Kirsi Marjaana Helkala

Forskningsleder ved Cyberingeniørskolen
Professor

Forskning og utvikling innenfor cybersikkerhet og cybermakt skal bidra til militære cyberoperasjoner fra flere perspektiver: Teknologi og dens anvendelse, bruken av den logiske delen av cyberdomenet på taktisk og operativt nivå, den menneskelige faktoren på taktisk, fellesoperativt og strategisk nivå, og sikkerhets- og forsvarspolitikk på det strategiske nivå.

Cyberingeniørskolen er en del av Forsvarets høgskole. Les mer om høgskolen og våre utdanningstilbud.

 1. Ole Joachim Arnesen Aasen

  Høyskolelærer

  Geir Arne Bunde

  Høgskolelektor

  Espen Flydahl

  Hovedlærer

  Anders Fongen

  Førsteamanuensis

  Ivar Helgetun

  Avdelingsingeniør

  Kirsi Marjaana Helkala

  Forskningsleder ved Cyberingeniørskolen
  Professor

  Mass Soldal Lund

  Professor

  Oddbjørn Pedersen

  Seksjonsleder

  Ranie Tomter

  Oberstløytnant
  Avdelingsleder

  Ravindra Babu Ummaneni

  Høgskolelektor
  Telefon: 98471372

Motstandsdyktigheit i det maritime cyberdomenet

Maritime cyber reslilience. Korleis skal maritim sektor stå i mot og handtere cyberåtak? Seminar 8. desember i Ålesund. Meld deg på.

Pil til høyre
Inspektører fra KV Svalbard snakker med kapteinen på bro. / Inspectors from CGV Svalbard talk to the captain on the bridge.
Pil til høyre
Publikasjoner, foredrag, mediebidrag og annen FoU-formidling