SambandsantenneCommunications antenna

FoU ved Cyberingeniør­skolen

Cyberingeniørskolen driver forskning innen cybersikkerhet og cybermakt. FoU-aktiviteten bidrar til å utvikle Cyberforsvarets spesielle, og Forsvarets generelle, evne til å forstå og anvende cyberdomenet i fred, krise og krig.

Kirsi Marjaana Helkala

Forskningsleder ved Cyberingeniørskolen
Professor

Forskning og utvikling innenfor cybersikkerhet og cybermakt skal bidra til militære cyberoperasjoner fra flere perspektiver: Teknologi og dens anvendelse, bruken av den logiske delen av cyberdomenet på taktisk og operativt nivå, den menneskelige faktoren på taktisk, fellesoperativt og strategisk nivå, og sikkerhets- og forsvarspolitikk på det strategiske nivå.

Cyberingeniørskolen er en del av Forsvarets høgskole. Les mer om høgskolen og våre utdanningstilbud.

 1. Johnny Grøneng Aase

  Orlogsmester
  Konsulent

  Shane Brennan

  Høyskolelærer

  Geir Arne Bunde

  Høgskolelektor

  Elisabeth Désirée Eriksen

  Høgskolelektor

  Espen Flydahl

  I permisjon
  Hovedlærer

  Anders Fongen

  Førsteamanuensis

  Ida Marie Frøseth

  i permisjon
  Hovedlærer

  Ivar Helgetun

  Faglærer

  Kirsi Marjaana Helkala

  Forskningsleder ved Cyberingeniørskolen
  Professor

  Siv Hilde Houmb

  Professor ii

  Mass Soldal Lund

  Professor ii
  Telefon: 47978466

  Oddbjørn Pedersen

  Seksjonsleder

  Ranie Tomter

  Oberst
  Skolesjef

  Ravindra Babu Ummaneni

  Førsteamanuensis
  Telefon: 98471372

Pil til høyre
Publikasjoner, foredrag, mediebidrag og annen FoU-formidling