1024px-KNM_Otto_Sverdrup-2009-04-10-Haakonsvern

Ferdsel i forbudsområdet i sjøen rundt Haakonsvern

Ferdsel og aktivitet i det militære forbudsområdet som omkranser marinebasen Haakonsvern er regulert i og hjemlet gjennom Forskrift om militære forbudsområder og Forskrift om militære forbudsområder i Sjøforsvaret. Forskriftene håndheves av militær vaktbåt fra avdelingen Haakonsvern orlogsstasjon. Personellet i vaktbåten har militær politimyndighet. Enhver som blir kontaktet innenfor forbudsområdet plikter å stanse og rette seg etter de anvisninger som gis! Det henvises til Lov om  politimyndighet i Forsvaret. Les under hva dette betyr for din ferdsel.

vaktbåt Haakonsvern.png
Militær vaktbåt Haakonsvern

 

Føringer for ferdsel i forbudsområdet

  • Forbudt for uvedkommende
  • Lystfartøy som har fast brygge- eller ankerplass innenfor forbudsområdet, kan seile gjennom det forbudte området
  • Fartøyene skal nytte korteste vei inn og ut av området (se kart under) og alltid seile på ut-/østsiden av etablerte gule flytende og lyssatte barrierer. Fartøyene skal seile langs Bjørgelandet minst 100 meter fra det militære området på Knappen og minst 100 meter fra kaiene på Haakonsvern. Nord for Hestbakken lykt skal fartøyene holde øst av overrettmerkene, merket på Tømmervikneset.
    Kart over forbudsområdet med angivelse av flytende barrierer og det militære landområdet finner man i under og via brosjyrene som er publisert på denne siden
  • Fartøyene skal stoppe på anrop og rette seg etter de anvisningene som blir gitt.

Mulighet for registrering av fartøy

Det er etablert en frivillig ordning hvor eiere av private lystfartøy som har fast brygge- eller ankerplass innenfor forbudsområdet, og som derfor er å anse som lovlig ferdsel, kan registrere sitt/sine fartøy hos Haakonsvern orlogsstasjon. Dette medfører at de registrerte fartøyene i hovedsak unngår stans og kontroll fra basens militære vaktbåt. Stikkprøver må forventes! Personopplysninger som registreres skjermes for alle andre enn personell tilhørende vaktbåttjenesten. Brosjyre for ferdsel, samt søknadsskjema om lystbåtferdsel med veiledning finner man via snarveiene under.