Ingeniørfag

Bachelor i ingeniørfag – ingeniøroffiseren, bygg/geomatikk

Ved å kombinere ingeniørfag og ledelse vil du utvikle kompetanse for å møte fremtidige utfordringer og spille en nøkkelrolle i utformingen av Norges forsvar. Dette inkluderer å sikre Forsvarets bærekraftige og miljøvennlige utvikling, samtidig som operativ evne opprettholdes og styrkes.

Pil til høyre
Ingeniør Erik Grefsrud

Bachelor i militære studier – fordypning ledelse og marineingeniør maskin

Frister det å bli maskinoffiser? Denne rollen leder jobben med å holde fartøyet flytende og levere kraft til alle systemer. Stilling som maskinoffiser er meget utfordrende og byr på varierte oppgaver; alt fra avansert feilsøking og reparasjon til det å lede og utvikle maskinbesetningen.

Pil til høyre
En norsk offiser fra KNM Utvær på vei opp mot redningsubåten NSRS SRV 1 under en redningsøvelse i Hardangerfjorden
A norwegian submarine offcer climbing onboard the rescue submarine NSRS SRV 1 during a submarine rescue exercise

Bachelor ingeniør – telematikk

Ønsker du en attraktiv integrert ingeniør- og lederutdanning innenfor IKT og cybersikkerhet? I denne profesjonsutdanningen lærer du blant annet å understøtte militære operasjoner med digital teknologi, og beskytte komplekse informasjonssystemer mot trusler.

Pil til høyre
Elever ved Cyberingeniørutdannigen på Jørstadmoen

Bachelor i militære studier – fordypning ledelse og marineingeniør våpen, elektronikk og data

Liker du data? Hva med å jobbe med datasystemer på noen av de mest komplekse fartøyene i landet? Med denne bacheloren får du en militær lederutdanning med en særlig innretning mot tekniske og maritime fag.

Pil til høyre
Mannskap ombord ubåten KNM Utsira, ved kontrollpultene