lærling-teaser_Thumbnail

Lærling i Forsvaret

Forsvaret trenger lærlinger til mange ulike fagfelt. Kanskje du er en av dem?

Forsvaret er landets største lærebedrift med rundt 30 lærefag. Som lærling hos oss får du en unik kombinasjon av teori og praksis. Vi har også læreplasser over hele landet, så mulighetene er mange.

Hos oss kombinerer du førstegangstjenesten med ett år av læretiden. På denne måten fullfører du to år læretid og ett år førstegangstjeneste på to år, og ikke tre.

Lærefagene våre

Forsvaret er Norges største lærebedrift med rundt 30 forskjellige lærefag. Se hvilke lærefag vi tilbyr.

Pil til høyre
Tor Erik Tønset Eggan er tekniker i Panserbataljonen/ Brigade Nord. Eggan tok utdanning på -ens befalsskole som lærling og befalselev. En tekniker i -en utfører vedlikehold og reparasjoner både i leir og i felt under oppdrag.

Spørsmål og svar

  1. Du må ha bestått alle fag fra videregående utdanning og ha vurdering «god» i orden og oppførsel. Du må også innfri fysiske krav, helsekrav og vandelskrav (det betyr at du må kunne sikkerhetsklareres). Mye av dette avklares på sesjon, hvor du også skal gjennom et intervju med en sesjonsoffiser. For noen fag og tjenestetyper kan det være strengere krav og/eller tilleggskrav. I oversikten her finner du krav for hvert enkelt lærefag.

  2. Som militær lærling i Forsvaret gjennomfører du i førstegangstjeneste samtidig som du får opplæring i lærefaget ditt. Du går i uniform og deler rom med andre. Du har «grønn tjeneste» og vil periodevis være utendørs på øvelse. I løpet av læretiden modnes du og blir mer selvstendig. I tillegg til militær trening lærer du å mestre både sengstrekk, renhold, hygiene og orden. Du får også samarbeide med andre i team, tropp og lag. Du vil også lære å se egne og andres behov i en større sammenheng og bli en bedre lagspiller. I løpet av førstegangstjenesten og læretiden i Forsvaret er det mange som knytter vennskap som gjerne varer livet ut.

    Andre læreår får du status som midlertidig ansatt, og du får eget rom. Lenger ned på denne siden kan du møte forskjellige lærlinger og høre hvordan de har opplevd tiden i Forsvaret.

  3. Bare Forsvaret er Forsvaret, og vi er en annerledes lærebedrift. Oppgaver og oppdrag er annerledes, og kombinasjonen av det å lære et fag fra bunnen samtidig som du avtjener førstegangstjeneste, er unik. Ved å kombinere læretiden med førstegangstjeneste som militær lærling, vil du også kunne spare ett år i forhold til å først ta læretiden et annet sted, for så å gjennomføre førstegangstjeneste.

  4. Som militær lærling i Forsvaret kan du bo gratis, spise uten kostnad og reise med gunstige rabatter på offentlig kommunikasjon. Du får tilgang på Forsvarets svært gode velferdstilbud og kan få inntil 20 000 kroner i stipend til yrkesrettede kurs. Se kurssiden vår her for mer informasjon.

  5. Etter bestått fagprøve og fullført læretid, kan du søke på ledige stillinger i Forsvaret som fagarbeider og spesialist. Det kan gi spennende jobb- og karrieremuligheter i hele landet, så vel som utenlands og på fartøy. Stadig flere av dem som gjennomfører læretiden sin i Forsvaret, får mulighet til fortsette hos oss. Hvor lett eller vanskelig det vil være å få et jobbtilbud, varierer med hvilken fagkompetanse du har og hvor fleksibel du er – for eksempel om du er villig til å flytte.

Etter endt læretid er det mulig å fortsette i Forsvaret som spesialist med fagbrev. 

De siste årene har stadig flere av lærlingene våre fortsatt å jobbe i Forsvaret etter at de er ferdige med læretiden.

Flyteknisk utdanning

Forsvaret trenger mange flyteknikere i årene framover på kampfly, helikopter og andre flysystemer. Mulighetene for å gjøre en god karriere i dette fagfeltet i Forsvaret er stort. Er du vår neste flytekniker?

Pil til høyre
Flytekniker_Thumbnail