lærling-teaser_Thumbnail

Lærling i Forsvaret

Forsvaret trenger lærlinger til mange ulike fagfelt. Kanskje du er en av dem?

Forsvaret er landets største lærebedrift med rundt 30 lærefag. Som lærling hos oss får du en unik kombinasjon av teori og praksis. Vi har også læreplasser over hele landet, så mulighetene er mange. Det er stor sannsynlighet at du finner noe som interesserer deg.

I Forsvaret kombinerer du førstegangstjenesten med ett år av læretiden. På denne måten fullfører du to år læretid og ett år førstegangstjeneste på to år, og ikke tre.

– Spennvidden er stor i hva du kan gjøre i Forsvaret, og hvor i landet du kan jobbe. Du kan seile på sjøen, jobbe på land i Hæren, jobbe med fly i Luftforsvaret, jobbe med matriellvedlikehold i Forsvarets logistikkorganisasjon, data og elektronikk i Cyberforsvaret, vakt og sikring, jobbe i en stab eller skoleavdeling og på kjøkken. Dette er bare noen av mulighetene du har, forteller sjef for opplæringskontoret i Forsvaret, Jan Inge Hansen.

Uten en kokk får ikke soldatene mat, og uten mekanikere fungerer ikke materiellet. Derfor ønsker Forsvaret lærlinger til en rekke fagfelt.

Etter endt læretid er det mulig å fortsette i Forsvaret som spesialist med fagbrev. 

– Behovet for fagutdannede er stort. Etter endt læretid vil du kunne få tilsetting i Forsvaret. Siden 2016 har vi hatt en jevn økning i hvor mange lærlinger som fortsetter å jobbe i Forsvaret etter at de er ferdig med læretiden. Det er en målsetting at stadig flere som gjennomfører læretiden i Forsvaret skal få jobb og fortsette i Forsvaret, forteller Hansen.

Spørsmål og svar

  1. Enten du trives i Kristiansand i sør eller Kirkenes i nord kan du finne et tilbud som passer deg. Forsvaret har nesten 700 lærlinger fordelt rundt i landet.

  2. Du må tilfredsstille de kravene som Forsvaret har satt. Fysiske-, helse- og vandelskrav er grunnleggende. Du tilfredsstille kravene til skolekarakterer. Du må også gjennom et intervju. Mye av dette avklares på sesjon. Kravene kan variere,  på Forsvaret.no finner du krav for de enkelte fagene. 

  3. Som lærling i Forsvaret er du kledd i uniform. Første året er du i førstegangstjeneste og bor derfor på rom med 5 andre (dette kan variere), du har grønn tjeneste og felt. Andreåret bor du på eget rom. Møt forskjellige lærlinger og høre hvordan de har opplevd det nederst på siden.

  4. Vi er en annerledes bedrift enn sivile bedrifter. Oppgaver og oppdrag er annerledes. Spennvidden er stor i hva du kan gjøre i Forsvaret, og hvor i landet du kan jobbe.

    Du kombinerer læretiden med førstegangstjeneste, det betyr at du sparer 1 år ift å ta dette adskilt. Du kommer i lag med mange andre på din alder og kommer til å knytte vennskap som vil være varige livet ut.

  5. Mens du er lærling i Forsvaret kan du bo gratis, spise uten kostnad, reise med gunstige rabatter på både tog og buss.

  6. Siden 2016 har vi hatt en jevn økning ift hvor mange lærlinger som fortsetter å jobbe i Forsvaret etter at de er ferdig med læretiden. Det er en målsetting at stadig flere som gjennomfører læretiden i Forsvaret skal få jobb og fortsette i Forsvaret. Det trenger nødvendigvis ikke å være i den avdelingen du tok læretiden, det er mange muligheter i Forsvaret.

Lærefagene våre

Forsvaret er Norges største lærebedrift med rundt 30 forskjellige lærefag. Se hvilke lærefag vi tilbyr.

Pil til høyre
Tor Erik Tønset Eggan er tekniker i Panserbataljonen/ Brigade Nord. Eggan tok utdanning på -ens befalsskole som lærling og befalselev. En tekniker i -en utfører vedlikehold og reparasjoner både i leir og i felt under oppdrag.

Flyteknisk utdanning

Forsvaret trenger mange flyteknikere i årene framover på kampfly, helikopter og andre flysystemer. Mulighetene for å gjøre en god karriere i dette fagfeltet i Forsvaret er stort. Er du vår neste flytekniker?

Pil til høyre
Flytekniker_Thumbnail