Emneside for ING2307 Matematiske metoder i praksis

Hva lærer du

Emnet skal utvikle videre matematisk modning, og gi god forståelse for matematisk verktøy og god innsikt i matematiske ideer som ligger til grunn for sentrale, praktiske anvendelser i tjenesten og ellers i ingeniørstudiet. Faglig innhold: rekker og følger, differensligninger, vektoranalyse, Fouriertransformasjon, Laplacetransformasjon. 

 1. Kunnskap 

  Kadetten...

  • har kunnskap om utvalgte teorier i Fourieranalyse 

  • kan forstå nok av teorien om Laplacetransformasjon til å kunne anvende ingeniørfagene i sin tjeneste i Sjøforsvaret 

  • har kunnskap om teorier om funksjoner av flere variabler og vektorfunksjoner/vektorfelt og hvordan dette henger sammen med vektorregning

  • kan forstå teorien om uendelige rekker, potensrekker og om enkle løsningsmetoder av differensligninger 

  Ferdigheter 

  Kadetten...

  • kan anvende teorien fra utvalgte emner i Fourieranalyse og Laplacetransformasjon 
  • kan regne med funksjoner av flere variabler, vektorfunksjoner/vektorfelt, uendelige rekker, potensrekker, og kan bruke enkle metoder for å løse differensligninger
  • kan bruke problemløsning og modellbygging som verktøy for å løse oppgaver i den videre tjenesten 

  • kan identifisere sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser ellers i studiet og analysere resultater fra matematiske beregninger 

  • kan anvende løsningsmetoder og gjennomføre matematiske resonnement 

  Generell kompetanse 

  Kadetten...

  • kan forstå og bruke matematiske fremstillinger og formulere ingeniørfaglige problemer på matematisk form 
  • har innsikt i sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser 

  • kan analysere hvilken matematisk forståelse som er nødvendig for yrkesutøvelse i Sjøforsvaret og videre faglig oppdatering 

  • kan bruke matematikk til å kommunisere om ingeniørfaglige problemer 

  • kan forstå at det er presisjonsnivået i det matematiske språket som gjør det velegnet til å strukturere ingeniørfaglige problemer og åpne for løsninger 

 2. Det legges vekt på å bruke eksempler fra andre tekniske emner og fra tjeneste i Sjøforsvaret som illustrasjon. 

 3. Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Hjelpemidler; kalkulator og skolens formelsamling