Flytekniker_Thumbnail

Flyteknisk utdanning

Forsvaret trenger mange flyteknikere i årene framover på kampfly, helikopter og andre flysystemer. Mulighetene for å gjøre en god karriere i dette fagfeltet i Forsvaret er stort. Er du vår neste flytekniker?

For å bli flytekniker i Luftforsvaret fins det to ulike utdanningsmuligheter. Dersom du, ditt første år på videregående, går elektrofag eller teknologi- og industrifag (TIF) kan du søke deg til en av fire landslinjer med spesialisering i flyfag etter VG1 – dette gjøres gjennom VIGO. Luftforsvaret og Flyfagskolene har et godt samarbeid, blant annet for gjennomføring av praksis. Etter fullført VG2 og VG3 ved flyfagskolen kan du søke til lærlingplass i Luftforsvaret.

Forsvaret er Norges største lærebedrift, og i de nærmeste årene er det behov for å utdanne rundt 40 flyteknikerlærlinger i året. 

Som lærling kan du utdanne deg som flysystemtekniker, -mekaniker eller avioniker. Les mer om dine muligheter som lærling i Luftforsvaret og Forsvaret her.

 

For deg som ikke har flyfag fra videregående, men allmennfaglig eller annen yrkesfaglig utdanning er det mulig å søke flyteknisk grunnutdanning i Luftforsvaret. 

Luftforsvaret gjennomfører flyteknisk grunnutdanning i samarbeid med Bardufoss videregående skole. Der utdanner du deg som flysystemtekniker eller avioniker. Les mer om denne utdanningen her.

Etter endt lærlingtid eller utdanning på Bardufoss er mulighetene store for å få tilsetting i Forsvaret som spesialist. 

Spørsmål og svar

  1. Luftforsvaret trenger flyteknikere på Rygge, Gardermoen, Ørland, Bardufoss, Evenes, Sola, Banak og Bodø. Du jobber enten med kampfly, helikopter eller flermotorfly.

  2. Jobben som flytekniker stiller krav til fullført og bestått utdanning, med tilfredsstillende eksamenskarakterer (75% bestått). I tillegg stiller Forsvaret noen fysiske-, helse- og vandelskrav.

  3. Her arbeider man tett med teknologi kombinert med praktisk arbeid, som skal være med på å understøtte nasjonens sikkerhet, beredskap og framtid. 

    Du jobber med samfunnskritiske oppgaver. Det er en sikker og attraktiv jobb, og du bidrar til noe som er større enn deg selv.

  4. I Forsvaret jobber du hver dag for å trygge sikkerheten til befolkningen. Det å ha et stort ansvar for at våre fly kommer seg opp i lufta for å gjøre de krevende oppdragene, gjør dette til en spennende og samtidig ansvarsfull jobb. I Forsvaret kan du være med på øvelser og skarpe oppdrag, der jobben din er betydningsfull for sluttproduktet i et høyteknologisk og godt arbeidsmiljø.

  5. Gode karrieremuligheter, en sikker og trygg jobb der du kan utvikle deg videre. 

  6. De neste årene er det et stort behov for flyteknikere i Forsvaret. Gjør du en god jobb i læretiden er mulighetene veldig store for å bli tilsatt fast som flytekniker i Luftforsvaret.