Elever ved Cyberforsvarets (våpenskoles) cyberteknikerutdanning

Cybertekniker

Dette er en fagutdanning for deg som har teknisk innsikt, og som liker data, samband og nettverk. Som cybertekniker skal du drifte og beskytte Forsvarets data- og kommunikasjonssystemer.

Type
Fagutdanning
Sted
Lillehammer
Varighet
1 år
Avdeling
Cyberforsvaret
Søknadsfrist
Søknadsfrist utløpt, ny runde åpner mot slutten av 2021

Krav til søker

 • Ha fullført og bestått videregående skole

 • Ha fullført førstegangstjeneste innen utdanningsstart

 • Minimum karakter 4 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon

 • Tilfredsstille fysi​ske minstekrav tilsvarende karakter 4

 • Helseprofil må kunne godkjennes for internasjonal tjeneste

 • Øvre aldersgrense er 28 år

 • Må kunne sikkerhetsklareres og ha plettfri vandel

Om utdanningen

I løpet av utdanningen vil du lære hvordan du skal etablere, drifte og beskytte Forsvarets data- og kommunikasjonssystemer. Utdanningen varer i ett år, og passer for deg som ønsker en praktiskrettet utdanning innen cyberdomenet.

Fordeler med denne fagutdanningen

 • Stor variasjon mellom teori og praksis

 • Du utvikler deg i takt med teknologien og Forsvarets behov

 • Du får mulighet til å jobbe i mange ulike avdelinger i Forsvaret

 • Du er sikret fast jobb i Forsvaret etter bestått utdanning

 • Du bor og spiser gratis, og mottar et utdanningstillegg på 1G. Altså ingen studielån. 

 • Utdanningen kvalifiserer til videregående grenader og konstabelkurs

Spørsmål og svar

 1. I løpet av utdanningen vil du lære hvordan du skal etablere, drifte og beskytte Forsvarets data- og kommunikasjonssystemer. Forsvarets avanserte kampplattformer krever teknisk innsikt og ferdigheter hos den enkelte for å drifte og utnytte potensialet i disse. Cyberteknikeren skal ha forståelse, kjennskap og årvåkenhet for å levere datakraft og tilgjengelighet i Cyberdomenet.

  Fagutdanningen vil være modulbasert og starter med en grunnleggende fagutdanning med en påbygning innen funksjonsrettet utdanning.

  Gjennom skoleåret vil du lære om flere temaer som for eksempel:

  • Datakommunikasjon som gir innsikt i kommunikasjonsstandarder og modeller med oppbygning og virkemåte
  • Cybersikkerhet og krypto gir lærdom i hvordan forebyggende og redusere risikoen for uønskede handlinger mot Forsvarets systemer.
  • Elektronikk gir en grunnleggende forståelse av elektriske komponenters virke- og bruksmåte. Her er det fokus på måling og feilsøking. Faget har også noe programmering av elektriske kretser.
  • Radiokommunikasjon gir en forståelse rundt radiokommunikasjon og transmisjon, samt bruk av disse i militær sammenheng med sine styrker og svakheter.
  • Forsvarets sikre plattformer er fag om de applikasjonene og systemene Forsvaret bruker i dag
  • Operativsystemer inneholder Windows serverkurs, Unix og virtualisering med VMware
  • Militære ferdigheter og trening repeteres og holdes vedlike hele utdanningsperioden

  Ved skolen lærer du kunnskapen og praksisen til arbeidet du skal utføre.

 2. Studiet gjennomføres hovedsakelig på Jørstadmoen, som ligger rett ved Lillehammer. Moduler vil også bli gjennomført i Bergen, der fagkompetansen innen det enkelte emnet finnes.

  Utdanningen har flere øvelser som skjer i samarbeid med andre avdelinger, ulike steder i Norge. Du kan selv påvirke hvor du vil jobbe etter endt utdanning, i egen søknadsprosess. Her vil det være et bredt spekter av stillinger og lokasjoner.

  Elevene bor vanligvis på kaserne (soveromsbygg) ved skolen. Du får gratis mat i spisemessen, der det serveres mat hele uken.

  All undervisning er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene fra 08.00–15.30, men øvelser og spesielle aktiviteter kan gå på kveldstid og i helger.

  Det er mange gode trenings- og velferdstilbud ved skolen.

 3. Teorien og praksisen følges tett ved cyberteknikerutdanningen. Utdanningen bygger på det materiellet Forsvaret har. Dette gjør deg i stand til å drifte, etablere, sikre systemene og feilsøke ved behov.

  Skolen har meget gode instruktører med lang og variert erfaring. Dette sikrer god kvalitet på undervisningen, og gjør deg i stand til å løse oppdrag når du kommer ut i jobb.

  Undervisningen er intensiv, målrettet og bruker flere ulike læringsmetoder for at du skal lære best mulig. Selvstudier og forberedelser på kveldstid er elevens bidrag til å få mest mulig ut av undervisningen for å oppnå varig læring.

 4. Som cybertekniker kan du jobbe i mange forskjellige avdelinger i Forsvaret, og du kan få en lang tjenestetid i et spennende miljø. Tjenestestedene er spredt over hele landet med spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet cybermilitær virksomhet.

  Enten du jobber på et fartøy, en flybase, en manøveravdeling eller i Cyberforsvaret, vil du jobbe innenfor fagfeltet ditt og utnytte systemene til Forsvarets beste.

  Som spesialist og cybertekniker kan du ha en yrkeskarriere i stilling og utvikle deg i takt med teknologien og Forsvarets behov. Skolen kvalifiserer også for videreutdanning med videregående kurs.

  Etter bestått utdanning blir du tilsatt med T60, (fast tilsetning til du er 60 år). Utdanningen har ett pliktår som gir deg god arbeidserfaring.

  Eksempler på noen konkrete stillinger du kan få som cybertekniker:

  • Databasespesialist innenfor understøttelse av kampfly
  • Systemtekniker i 2. bataljon (Hæren), med ansvar for deres radio- og datanettverk
  • Radarspesialist hos luftforsvarets radarkjede
  • Nettverksspesialist innenfor infrastruktur og plattform
  • Drift og vedlikehold av serverparker
  • Stilling i Cyberforsvaret med drift og vedlikehold av Forsvarets kommunikasjons- og infrastruktur
  • Radiospesialist på fartøy i Sjøforsvaret

Opptak og forberedelser

 1. Slik søker du

  Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet ikke er åpent hele året. Normalt vil dette bli tilgjengelig i god tid (8-16 uker) før søknadsfristen. 

  Det er mulig å søke selv om du ikke har noen militær erfaring fra tidligere. Søknadsfristen for søkere med (førstegangstjeneste eller vervet) eller uten militær erfaring er 15. april. 

  Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter at søknadsfristen har gått ut blir alle søknadene vurdert og behandlet. Normalt sendes innkallings- eller avslagsbrev ut i løpet av noen uker. De som mottar innkalling, vil bli bedt om å svare på om de ønsker å stille på opptak. 

 2. Slik foregår opptaket

  Opptaket gjennomføres på Sessvollmoen i månedskiftet juni/juli. Her må kvalifiserte søkere konkurrere seg til en studieplass.

  For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene gjennomføres et felles opptak for utdanning i Forsvaret. Se https://forsvaret.no/fos for detaljer. 
   
  I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har. Du vil blant annet bli selektert på bakgrunn av en medisinsk vurdering, fysiske tester, kunnskapsprøver, psykologiske tester, intervju og personlige egenskaper. 
   
  Slik foregår opptaket
  Seleksjonen er omfattende og varer rundt to uker – nettopp for å sikre at alle kandidatene blir sett og vurdert. Den første uken gjennomføres ulike tester og undersøkelser inne på Sessvollmoen leir. Her bor du sammen med de andre som deltar på opptaket, under enkle forhold på feltsenger. Vær forberedt på lange dager med mye venting. Det kan være lurt å bruke tiden til å bli kjent med andre, da en del av disse vil kunne være dine fremtidige medelever. Mot slutten av uken blir alle kledd opp i uniform og gitt enkel undervisning i grunnleggende militære ferdigheter. 
   
  Opptakets andre uke er en seleksjonsøvelse som foregår ute i felt. 


  Dersom du blir vurdert blant de best skikkede, vil du mot slutten av opptaket få tilbud om studieplass. 

   

 3. Slik forbereder du deg

  Dersom du møter godt forberedt fysisk og mentalt, har du en klar fordel. Start forberedelsene i god tid. Det er mange som møter til opptak, og derfor er konkurransen om studieplass hard. 

  Mentalt er det smart å forberede seg på at det i perioder vil bli lite søvn, lite mat og harde fysiske påkjenninger. Du vil oppleve at terskelen for hva du tåler, er mye høyere enn du tror. 

  Forbered deg fysisk og mentalt
  De fysiske minstekravene er absolutte. Det betyr at du er nødt til å bestå disse for å være med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Det er derfor en fordel å vite at du klarer de fysiske kravene med god margin. Du bør blant annet regne med å gå mye med tung sekk. Det er derfor lurt å trene på dette i forkant av opptaket. 

    
  Det kan være greit å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en utdanning i Forsvaret. Når du er sliten, trøtt, sulten og lei vil motivasjon være minst like viktig som de fysiske forberedelsene. Det er ofte i de krevende situasjonene at du må ta stilling til om du vil fortsette eller trekke deg. Da er det lurt å ha bestemt seg for hvorfor du ikke vil gi opp– og hva som er motivasjonen din.

Utdanning i Forsvaret

En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter.

Pil til høyre
Sjøkrigskolen får besøk av Flottenadmiral Scønbach, sjef for den tyske marines offiserskole. / Flottenadmiral Scønbach visit Navy war school