Soldater fra Forsvarets Spesialkommando ankommer Gardermoen militære flystasjon fra Afghanistan i et C-17 Globemaster transportfly, dette er de siste soldatene fra de norske spesialstyrkene som kommer hjem

Her avsluttes et stykke norsk forsvarshistorie

Klokken 15.34 lørdag 26. juni 2021 satte C-17-transportflyet hjulene i rullebanen på Gardermoen. Med det var punktum satt for to tiår med norske spesialstyrker i Afghanistan.

– Det er en litt spesiell dag, jeg må innrømme det. Det er på en måte trist, for oppdraget i Afghanistan har formet en hel forsvarsgenerasjon gjennom 20 år. Og nå er det slutt, sier Eldar fra Forsvarets spesialkommando.

Eldar er den siste styrkesjefen for de norske spesialstyrkene i Afghanistan. Etter å ha tjenestegjort i Kabul siden oktober i fjor, kom han hjem for to uker siden. Lørdag ettermiddag kunne han ønske resten av gjengen velkommen hjem – de aller siste norske spesialsoldatene i NATO-operasjonen Resolute Support Mission. Med på flyet var også soldater fra det norske feltsykehuset i Kabul.

Den historiske hjemkomsten ble markert med en høytidelig seremoni i en av hangarene på Gardermoen militære flyplass. Til stede var statsminister, forsvarsminister og sjefene for Forsvarets operative hovedkvarter, Forsvarets spesialstyrker og Forsvarets sanitet.

Har reddet liv

Forsvarets spesialstyrker er som regel de første inn – og de siste ut – i militæroperasjoner. De var de første norske soldatene som satte fot i landet i desember 2001. Siden har de utført en rekke oppdrag, og i 2007 startet spesialstyrkene arbeidet med å bygge opp og utdanne spesialpolitienheten Crisis Response Unit i Kabul. Denne styrken har som hovedoppgave å slå ned terrorangrep i den afghanske hovedstaden, og de har reddet utallige liv – både alene, og med støtte fra norske spesialsoldater.

– Det er litt vemodig å forlate dem. Vi har støttet våre afghanske kollegaer skulder til skulder, men de står også på egne bein. Oppdraget deres er de nå fullt i stand til å løse selv, sier Eldar.

Selv om det norske spesialstyrkebidraget nå er avsluttet, er Forsvaret ennå ikke helt ute av Afghanistan. Fortsatt har Forsvarets sanitet personell igjen på feltsykehuset i Kabul, og regjeringen har tilbudt NATO å fortsette dette bidraget ut året.

20210626tk_I0023.jpg
– Rart og litt trist, sier Eldar, som er styrkesjef for det siste norske spesialstyrkebidraget i Afghanistan. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

– Det viktigste vi har gjort

I april i år vedtok NATO å trekke seg ut av Afghanistan, og uttrekningen har gått effektivt. Fredag kveld lettet flyet med de norske soldatene fra Kabul, og etter noen mellomlandinger på veien, ankom de Oslo lørdag.

Sjef Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Yngve Odlo, synes det er en spesiell begivenhet.

– Det er litt vemodig, jeg skal innrømme det. Vi har stått i Afghanistan i 20 år, men alt har en ende. Nå er det viktig at afghanerne selv vinner freden og finner løsninger sammen for veien videre, sier Odlo.

I løpet av denne perioden har avdelinger fra hele Forsvaret løst oppdrag og bidratt i Afghanistan. Odlo sier oppdraget har vært viktig for Forsvaret og Norge.

– Dette er det viktigste vi har gjort fra 2001 til 2021, og oppdraget har bidratt til å profesjonalisere Forsvaret fundamentalt. Vi har nå en helt annen kvalitet og erfaring med skarpe og krevende situasjoner. Vi har også vist oss som en svært troverdig partner i NATO.

Odlo understreker at Norge også får mye igjen for deltakelsen i Afghanistan.

– Å operere ute, bidrar til økt sikkerhet her hjemme. Forsvaret har fått realistisk trening og spisset oss. Vi er en del av verden og må også bidra i operasjoner utenlands, sier Odlo som selv har tjenestegjort i Afghanistan.

Takker dem der hjemme

Også avtroppende styrkesjef Eldar har tjenestegjort flere runder i Afghanistan de siste ti årene.

– Nå er det viktig at vi tar vare på den erfaringen vi har bygget opp etter nærmere 20 år i Afghanistan. Og vi må ta vare på veteranene – og deres pårørende, sier han og fortsetter:

– De som har sittet igjen der hjemme, har på mange måter også tjenestegjort. De har stått på for at vi kan gjøre jobben vår ute, og derfor vil jeg sende en stor takk til familiene og dem der hjemme, sier Eldar.

Norge i Afghanistan

  • Norge har deltatt i Afghanistan siden desember 2001, da som en del av Operation Enduring Freedom, og senere NATO-operasjonene ISAF og Resolute Support Mission.
  • Gjennom årene har rundt 9200 norske soldater tjenestegjort i landet. Vi har mistet ti soldater i strid, og flere har blitt såret.
  • Forsvaret har bidratt med en rekke avdelinger og enheter. Vi har løst en rekke oppdrag – blant annet minerydding, etterretning, logistikk, stabiliseringsoppdrag, mentorering, opplæring og sanitet.
  • Siden 2007 har Forsvarets spesialstyrker trent opp og undervist det afghanske sikkerhetspolitiet Crisis Response Unit (CRU) 222. Dette oppdraget ble avsluttet i juni 2021.
  • Fortsatt har Forsvaret soldater igjen ved feltsykehuset i Kabul. Regjeringen har tilbudt NATO å fortsette dette bidraget ut året.