20100121TJ_040

Program for forskning om veteraner og veteranpolitikk

Prosjektperiode
28. apr 2022 -
1. mars 2025
Prosjekteier
Forsvarets høgskole
Prosjektleder
Ekhaugen, Lene
Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Emneord
Veteraner
Militære operasjoner
Veteranpolitikk
Finansiering
Forsvarets høgskole
Forsvarsdepartementet
Forsvarets veterantjeneste

Veteranprogrammet ved IFS vil fremme kunnskap om veteraner og veteranpolitikk gjennom forskning og formidling.

Etter årtusenskiftet ble de særskilte utfordringene som veteranen og veteranfamiliene står overfor, oppfattet som stadig viktigere. Veteraner fra internasjonale operasjoner og veteranpolitikk fikk økt oppmerksomhet i Norge og i andre land. Denne utviklingen er del av et større bilde, der Forsvarets deltakelse i internasjonale operasjoner, og Forsvarets plass i samfunnet etter den kalde krigen, står sentralt. Som følge av dette har behovet for forskningsbasert kunnskap på veteranfeltet økt.

Veteranprogrammet ved IFS vil bidra med ny kunnskap om veteranene og deres familiers situasjon før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Vi forsker på temaer knyttet til veteranenes egne erfaringer, myndighetene og Forsvarets veteranpolitikk og de militære operasjonene. Kunnskapen frembringes gjennom samfunnsvitenskapelige, historiske og tverrfaglige perspektiver og bygger på et spekter av teoretiske og metodiske tilnærminger.

Vi arbeider for å videreutvikle et nasjonalt og internasjonalt kontaktnettverk og samarbeid på veteranforskningsfeltet. Veteranprogrammet har som siktemål å knytte til seg masterstudenter fra Forsvarets utdanningssystem og fra sivile læresteder. For å få et bredere bilde samarbeider vi med medisinske- og helsefaglige forskningsmiljøer innenfor fagfeltet.

Sentrale temaer i veteranprogrammet:

 • Veteranenes egne erfaringer
 • Myndighetenes politikk i et nasjonalt og komparativt perspektiv
 • De militære operasjonene i et bredere samfunnsmessig perspektiv
 1. Ansattbilde, austveg_Victoria Ciobanu Aus

  Victoria Ciobanu Austveg

  Forsker

  Kristoffersen, Lene_ny

  Lene Ekhaugen

  Seniorforsker

  Haaland, Torunn

  Torunn Laugen Haaland

  Professor
  Telefon: 99094170

  Sørlie, Sigurd3

  Sigurd Christian Sørlie

  Førsteamanuensis

  Yttereng, Vilde Opdan_Vilde Opdan Yttereng

  Vilde Opdan Yttereng

  Forsker