Informasjon før du møter

Informasjon om hva du skal pakke, hvordan du bestiller reise og hvordan du finner frem til oppmøte før førstegangstjenesten.

Bekreft innkallingen
Har du fått innkalling til førstegangstjeneste, kan du bekrefte innkallingen på dette skjemaet:

Reiseinformasjon

Soldater på Oslo S

For å få dekt alle utgiftene må du reise på den billigaste måten. Bestill «Vernepliktig» eller «Militær» om du reiser med tog for 90 % rabatt. Bruk innkallinga som moderasjonsbevis. Bestill billett på vy.no, Vy-appen eller billettautomatane. Rabattane hos dei ulike busselskapa varierer.

Ta vare på alle reisekvitteringane dine. Dei må du levere når du skriv reiserekning ved oppmøte.

  1. Ring 78 10 03 00 (kl. 08.00–15.00).
  2. Avtal tid og stad for reisa.
  3. Du får opplese eit referansenummer i retur. Ta godt vare på dette nummeret. Du skal bruke referansenummeret for å løyse ut flybilletten på flyplassen.


  Du skal ikkje betale for flybilletten. Forsvaret refunderer ikkje flybillettar som er bestilte privat.

 1. Om det ikkje står noko om flybestilling i innkallinga di, betyr det at du ikkje bor langt nok unna til å få dekt flyreise.

  Om det står informasjon om flybestilling i innkallinga di, får du gratis flyreise.

Finn fram

 1. Det står uniformert personell på Oslo lufthavn (Gardermoen) som fortel deg kva du skal gjere for å kome deg til leiren.

  Forsvaret har satt opp bussar som tek deg frå Oslo lufthavn til Sessvollmoen. Bussane kjører i skytteltrafikk mellom Oslo lufthavn og Sessvollmoen. Dei kjører når dei er fylt opp og ikkje på noko bestemd tidspunkt.

  Oppmøtet på Sessvollmoen varer normalt berre ein dag. Du blir sendt vidare til tenestestaden på ettermiddagen eller kvelden, og for nokre neste dag. Forsvaret ordnar denne transporten.

 2. Frå Rutebilstasjonen i Kristiand sentrum tek det ca. ei halvtime med buss 35 til busshaldeplassen «Luftforsvarets skolesenter Kjevik». Kjem du med fly, gå ut terminalen til høgre. Det tek 10 minutt å gå til vakta.

 3. Kjem du med tog til Stavanger må du ta buss 16 frå haldeplass 20, sjå kolumbus.no.

  Tek du flybussen frå Sola flyplass kan du gå rett av utafor leiren. Hugs militær rabatt på flybussen.

 4. Lutsiveien 145, 4309 Sandnes. Frå Sandnes sentrum/Ruten, ta buss mot Vatne - Hommersåk (rute 21).

  Forsvaret ordnar transport for deg som kjem med fly på Sola flyplass.

 5. Gå av ved Trondheim sentralstasjon om du kjem med tog eller buss (gjeld òg deg som kjem med fly frå Værnes). Utafor sentralstasjonen, mellom hovudinngangen og busshaldeplassen, går det ei gangbru nordover til Pirterminalen, totalt ca. 250 meter å gå. Frå Pirterminalen skal du ta hurtigbåt til Brekstad (tek om lag ei time). På Brekstad blir du henta av Forsvarets transport som tek deg til Ørland hovudflystasjon.

 6. Det går både rutebuss og flybuss til Evenes.

  Du kan bruke reisnordland.no for å planlegge reisa. Den inkluderer både buss og ferje.

  • Buss frå Troms/Bardufoss-området går via Bjerkvik til Evenes
  • Buss frå Bodø-området går via Skarberget-ferja eller Løding-ferja til Evenes
  • Buss frå Lofoten og Vesterålen går via Sortland

Ta med (pakkeliste)

  • 4–5 klesskift, 2 par joggesko (til inne og ute) og ytterplagg for årstida (les meir om joggesko på Mi side)
  • Toalettsaker og handkle for å dusje (det kan ta nokre dagar etter frammøte før du får handkle av Forsvaret)
  • Identifikasjon (førarkort eller pass)
  • Matpakke til den første dagen (det kan gå lang tid før du får mat i leiren)
  • Pengar til småutgifter dei første vekene; det tek vanlegvis eit par veker før du får pengar frå Forsvaret (dei fleste leire har kortterminal)
  • Ha innkallinga tilgjengeleg om du blir bedt om moderasjonsbevis på reisa
  • «Brilleseddel» eller «Synstest for førarkort» (får du hos ein optikar) om du bruker briller/linser
  • Legeattestar (som er nye etter sesjon), vaksinasjonsattestar
  • Førarkort og andre sertifikat, kopiar av vitnemål og attestar du meiner er relevante for Forsvaret
  • Dokumentasjon på matallergi frå din fastlege (viktig for at leiren skal kunne tilpasse mat til allergikarar)
  • Nødvendige medikament (i original emballasje)
  • Dokumentasjon på at du treng økonomisk støtte

  Verdisaker er ditt eiget ansvar. Forsvaret dekkjer ikkje tap/skade på privat utstyr som ikkje er nødvendig for tenesta. Du får eiget skap med hengelås, men berre ei lita hylle i skapet for å ha private ting.

 1. Underhaldning: Du kan ta med laptop/nettbrett etc. på eiget ansvar, men du kan fint vente til ein gong du er heime på permisjon.

  Eigne klede: Pakk lett, 4–5 klesskift er nok. Før du får utlevert uniform bruker du sivile klede. Det er ikkje lov å bruke treningsklede, shorts eller holete klede i spisesalen (buksa bør ha beltehemper). Den første perioden har du uniform på heile tida. Etter kvart er det lov å ha eigne klede på fritida igjen. Du får treningsklede (ikkje joggesko) av Forsvaret, men det er òg lov til å bruke eige.

  Undertøy: Du får undertøy av Forsvaret. Har du spesielle behov kan det vere lurt å ha med eige. Jenter bør ta med nokre eigne brysthaldarar, både til trening og til kvardags.

  Klokke: Ta med ei klokke som du ikkje er redd for. Du kan ikkje basere deg på å bruke telefonen som klokke.

  Stort badehandkle: Handkleda til Forsvaret varierer i storleik. Vil du ha eit stort, må du ta med sjølv.

  For deg med langt hår: Rikeleg utval av nøytrale hårstrikkar og hårspenner.

  Gnagsårplaster, sportsteip, negleklippar, leatherman og hovudlykt kan òg vere kjekt å ha med.

 2. Kosttilskot (kosttilskudd), som proteinpulver, energitablettar etc. Forsvaret tillèt kosttilskudd som blir seld i Noreg, men så lenge du skal bo på militært område held Forsvaret deg med mat.

Pil til høyre
Økonomi, permisjon og fordelar

Spørsmål og svar

 1. Med nokre føresetnadar kan du få økonomisk stønad til ei rekkje ting. Sjå oversikt her.

 2. Å møte litt forseinka (grunna trafikk eller andre uventa hendingar som du ikkje kan klandrast for) går fint. Er forseinkinga under ein time treng du ikkje gjere noko. Blir du meir forseinka enn ein time, ring Forsvaret på 91 50 30 03.

 3. Det varierer. Møt presist om du kan. Hugs å ta med matpakke dersom du kjem seint.

  KNM Harald Haarfagre (Madla): Meld deg i porten/vakta når du kjem.

  Sessvollmoen: Bruk kontaktskjema eller ring 91 50 30 03 i førevegen for å eventuelt avtale eit anna tidspunkt enn i innkallinga.

  Kjevik: Ring Forsvaret på 91 50 30 03 i førevegen om du ikkje kan møte innan kl. 20.00 på oppmøtedagen.

  Vatneleiren: Bruk kontaktskjema eller ring 91 50 30 03 i førevegen for å eventuelt avtale eit anna tidspunkt enn i innkallinga.

  Porsanger: Oppmøte innan kl. 07.30 på oppmøtedagen, eventuelt innan kl. 23.00 kvelden før om du har lang reiseveg. Du treng ikkje ringe på førehand; meld deg i porten/vakta.

 4. Oppmøte til førstegongsteneste er pliktig. Sjukdom er ikkje grunn til å la vere å møte opp om du ikkje har fått innvilga søknad om utsetting/fritak.

  Sjuk, men transportdyktig? Du må møte i samsvar med innkallinga. Ved oppmøte melder du frå om at du er sjuk. Då er det Forsvaret som tek ansvar for helsa di og eventuell behandling.

  Sjuk og ikkje transportdyktig? Du må med ein gong ta kontakt med Forsvaret på telefon 91 50 30 03 dersom du er så sjuk at du ikkje er transportdyktig. Du må kome deg til lege og få ei legeerklæring, som må sendast til Forsvaret så fort som råd. Legeerklæringa må stadfeste at ei reise til oppmøtestaden anten er farleg for deg eller forverrar helsetilstanden din. Forsvaret vil ut frå legeattesten avgjere om og eventuelt når du skal møte.

Ta opp fag frå VGS

I førstegongstenesta får du stipend til privatisteksamen og vi betalar nettbasert undervisning for deg. Du kan òg søke om stipend til andre kurs.

Pil til høyre
Soldat studerer
Pil til høyre
Treng du utsetting eller fritak?
Ikkje sei opp jobben
Arbeidsgivar kan ikkje seie opp jobben din fordi du skal inn til førstegongsteneste. I samband med pliktig eller frivillig militærteneste har du, ifølgje arbeidsmiljølova § 12-12, rett til permisjon. Hugs å melde frå til arbeidsgivar at du er kalla inn til teneste!
Innkallinga kan bli annullert
For nokre kan innkallinga til førstegongsteneste bli annullert, sjølv etter at du har starta i tenesta. Det kan skje dersom du ikkje tilfredsstiller krava når du skal tryggleiksklarerast. Det kan òg skje dersom helsa di har forverra seg sidan du blei godkjend på sesjon.
Telefon 91 50 30 03
Har du spørsmål til innkallinga kan du ta kontakt.