arkiv_FMS2006_1626_document

Luftvernartillerist

Luftvernartillerister betjener Luftforsvarets NASAMS II (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), som er et mobilt, modulbasert luftvernsystem med stor treffsikkerhet.

Varighet
12 måneder
Tjenestesteder
Avdeling
Luftforsvaret
Evenes flystasjon
Artilleribataljonen
Ørland flystasjon
Hæren
Bakgrunn
Ingen
Innrykk
August
Antall stillinger
100+

Krav til tjenesten

For å kunne bli luftvernartillerist må du bestå kravene til luftvernartilleriet på sesjon. På sesjon fordeles du direkte til rekruttskolen som gjennomføres på Ørland eller artilleribataljonen i hæren.

Noen få stillinger krever, eller er ønskelig, med fagbrev.

I luftvernartillieriet jobber du ofte mye sammen med andre soldater i små lag, det er en fordel om du er god til å samarbeide og liker å ta ansvar.

I løpet av rekruttskolen blir du tildelt en tjenestestilling du skal ha hele førstegangstjenesten. Hvilken tjenestestilling du får vil avhenge av om du har spesiell kompetanse fra tidligere, og hvordan du presterer på rekruttskolen. Uansett er alle tjenestestillinger like viktige.

Du vil om kort tid også kunne tjenestegjøre som luftvernartillerist på Evenes i Luftforsvaret og i Hæren på Setermoen og Porsangermoen.

 1. Tjenestehverdag

  Luftvernsoldat Ane Huus ved en NASAMS III launcher. (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System).

  Som luftvernartillerist er du med på å forsvare våre flybaser og soldater mot fiendens fly, helikoptre og ubemannede luftfarkoster. Dette gjøres i dag med bruk av et meget moderne og avansert luftvernsystem som heter NASAMS II (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System II).

  Etter rekruttskolen gjennomføres det en grunnleggende fagutdanning på luftvern (NASAMS II) og kjøretøy. Etter den grunnleggende fagutdanningen vil du spesialiseres innenfor et av tre fagområder, enten på utskytningsenheten (rampen som missilene skytes ut fra), på samband eller logistikk og støtte. NASMAS II er et system som er like avhengig av alle tjenestestillingene.

  I hverdagen vil du utføre oppgaver sammen med laget ditt. Et lag vil normalt best av mellom 5-7 soldater. Dagen begynner klokken 06.00 med romvask og frokost, klokken 08.00 er det oppstilling og inspeksjon av rom. Deretter fortsetter tjenesten med opplærling eller øving frem til middag. En uke med opplærling vil være variert, blant annet kan en dag foregå på skytebanen, neste dag kan det være fysisk trening før lunsj og øving på fag etter lunsj, dagen etter kan det være sanitet i felt før lunsj og fagutdanning i klasserom etter lunsj. Etter middag er det stort sett fri hvor du bruker kvelden som du ønsker. 

  Fysisk trening er viktig. I løpet av perioden forventes det at du lærer å ta vare på seg selv og andre slik at du bidrar til et godt fellesskap med dine medsoldater

 2. På sesjon må du må si fra om at du ønsker tjeneste som luftvernartillerist. Oppfyller du kravene kan du gis fordeling til luftvernartilleriet på Ørland, hvor rekruttskolen gjennomføres.

  I løpet av rekruttskolen blir du tildelt en tjenestestilling du skal ha hele førstegangstjenesten. Hvilken tjenestestilling du får vil avhenge av om du har spesiell kompetanse fra tidligere, og hvordan du presterer på rekruttskolen. Uansett er alle tjenestestillinger like viktige.

 3. Etter fullført førstegangstjeneste er det mulig å søke om fast ansettelse som spesialist eller befalsskole. Si tidlig ifra til befalet ditt hvis du kunne tenkt deg å fortsette i samme avdeling som du har førstegangstjenesten. I tillegg er det mulig å søke andre militære stillinger, eller høyere utdanninger i Forsvaret.  ​