Soldater fra 2. bataljon øver i mørket. // Soldiers from 2nd Battalion, Brigade North, on a night time exercise.

Infanterist

Dette er tjenesten for deg som ønsker en fysisk og mentalt krevende tjeneste.

Varighet
6–15 måneder
Avdeling
Hæren
Garnisonen i Sør-Varanger
2. bataljon
Porsanger bataljon
Hans Majestet Kongens Garde
Heimevernet
Bakgrunn
Ingen
Innrykk
Januar, april, august og oktober
Antall stillinger
100+

Krav til tjenesten

Under rekruttperioden skal du gjennomføre 3000 meter løpetest og styrketester, for å finne ut om du har fysikken til å bli infanterist. Befalet fordeler deg til den tjenesten de mener du er best skikket til å gjøre. De vil også se på kompetansen du har, utdanningen, ulike kurs og erfaringer kan være med i totalvurderingen av hvilken stilling du får.

Tjenesten krever fysisk og som psykisk utholdenhet, bruk tiden før oppmøte godt, og tren på å gå turer med sekk.

Egne krav for Hans Majestet Kongens Garde

Minstekrav til høyde for å få tjeneste som vaktgardist er​ 167 cm.

Vanlige stillinger som infanterist

Noen av de ulike stillingene i infanteriet er:

Geværsoldat, maskingeværskytter, kanonskytter, oppklaringssoldat, skarpskytter, operatør på drone, bombekastersoldat, sanitetssoldat, sambandssoldat, logistikk og administrasjonssoldat, vognfører på ulike kjøretøy, kommandoplassoldat, teknikker/reprasjon og forsyningssoldat.

Du kan også få lederoppgaver og erfaring i løpet av førstegangstjenesten.

 1. Tjenestehverdag

  2. Gardekompani fra Hans Majestet Kongens Garde (HMKG) øver på å bekjempe en mekanisert motstander / 2nd Guard compay from His Majesty The King´s Guard (HMKG) on a field exercise at Rena

  Din primæroppgave som infanterist er å utkjempe strid til fots. Dette er tjenesten for deg som ønsker en fysisk og mentalt krevende tjeneste. Etter rekruttskolen vil du få grundig opplæring på det våpenet du skal betjene, og den stillingen du skal ha. Deretter trenes alle stillingene og våpnene sammen som et system.

  I løpet av året som infanterist skal du sammen med troppen og avdelingen trenes i å takle å utkjempe strid i alle type vær, ulike terreng, og i bebygde områder. I tillegg skal du trenes i ulike stridsfomer som blant annet forsvar- og angrep-strid.

  Tjenestehverdagen vil variere litt fra avdeling til avdeling selv om mye av opplæringen i starten er lik. Blant annet vil du som vaktgardist i HMKG i tillegg til infanteriutdanning også få opplæring på nærkamp og maktbruk. Som vaktgardist er du i beredskap eller står skarp vakt for Kongehuset. Fra det ene øyeblikket kan det være at du må gå fra å være stivpyntet vakt i paradeuniform, til å raskt å bytte til skuddsikker vest og hjelm. Når du ikke er på vakt, brukes tiden til å gi ytterligere opplærling i den stillingen du har, samt ulike øvelser. 

  Hvis du får tjeneste på GSV vil du i tillegg til infanteriopplærling også trenes og utdannes til å overvåke og patruljere og rapportere aktiviteter langs den norsk-russiske grensen. Dette gjøres ved å gå til fots, med båt, kjøretøy, snøscooter eller på ski. Det er ca halvparten av soldatene som kommer til GSV som blir stasjonert på en grensestasjon. Får du ikke stilling som grensejeger er du likevel en viktig del av oppdraget, beredskapen og gi viktig støtte til grensejegerne. 

  Felles for alle avdelingene er at det ikke kun er en stilling som er infanterist, men det er mange ulike stillinger som tilsammen danner et system hvor alle stillingene er like viktig. Hvilken stilling du får avgjøres i løpet av rekruttperioden.

 2. Du må oppfylle kravene til å komme til en infanteriavdeling på sesjon. I løpet av rekruttperioden kan du søke deg til ulike stillinger i infanteriavdelingene.

  Det er Forsvarets behov som er styrende for hvilken stilling du får.  

  Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.

 3. Etter endt tjeneste er det muligheter for fast ansettelse i avdelingen du har tjenestegjort, vis interesse til befalet ditt hvis du ønsker jobb i avdelingen etter førstegangstjenesten. I tillegg kan du å søke opptak i Telemarkbataljonen/HRS, lagførerskolen og utdanning i Forsvaret.