fsk_sb_12

Spesialjeger

Ønsker du å bli en del av en profesjonell avdeling som står på nasjonal og internasjonal beredskap?

Stillingstittel
Spesialjeger
Ansettelse
Fast
Heltid
Startdato
Avdeling
Forsvarets spesialkommando
Sted
Søknadsfrist
15. apr 2021 Søk her

​Norske spesialstyrker har et bredt nedslagsfelt og gjennomfører oppdrag innen blant annet rekognosering, overvåkning, offensive operasjoner, militær assistanse, luftoperasjoner og kontra-terroroperasjoner.

Spesialjegeren skal utdannes som en generalist med gode basisferdigheter innen enkeltmanns- og patruljedisipliner. Under tjeneste i kampskvadronene vil den enkelte få spesialisering opp i mot forskjellige tjenestefunksjoner.

For å kunne bli ansatt som spesialjeger ved Forsvarets spesialkommando må man igjennom en grundig og omfattende seleksjonsprosess der rekruttering, trening og utdanning står sentralt. Seleksjonsprosessen i sin helhet strekker seg over to år og innebefatter opptak, ett års utdanning som spesialjegerelev innen ulike spesialstyrkedisipliner, samt et prøveår som spesialjeger ved operativ skvadron. For å søke spesialjegeropptak må du ha gjennomført førstegangstjeneste.

 1. Etter fullført og bestått utdanning vil du kunne få tilbud om kontrakt som spesialjeger. Som operativ spesialjeger ved kampskvadron vil du følge skvadronens oppgaver og oppdrag i inn og utland. Som ferdig utdannet spesialjeger står du på nasjonal og internasjonal beredskap.

  ​​​Tjenesten ved Forsvarets spesialkommando består av utdanning, trening og øvelser for at den enkelte skal være best rustet til å gjennomføre skarpe oppdrag innen spekteret av spesialoperasjoner.​

  • Ha fullført førstegangstjeneste eller befalsutdanning
  • Være villig til å delta i internasjonale operasjoner
  • Bestå fysiske minstekrav for utdanningen
  • Ha plettfri vandel
  • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon​
  • Kunne sikkerhetsklareres for «Hemmelig»
  • Tilfredsstille medisinske minstekrav for utdanningen

  Fysiske krav

  Kroppshevning (Hang-ups) - ​8 stk

  Overtak med strake armer. Hake over bommen i øvre posisjon. ​Armene skal være strake mellom hver repetisjon og kroppen skal henge rolig mellom hver heving. 

  Armhevninger (push-ups) - 45 stk

  Skulderbredde mellom hendene. Strak kropp og strake armer i øvre posisjon. Brystet skal berøre gulvet. Armene strekkes helt ut. Pauser på mer enn 3 sekunder er ikke tillatt.​

  Magebøyninger (sit-ups)​​ - 50 stk på 2 min​

  Ryggliggende med 90 grader i kneleddet. Vekselsvis høyre/venstre albue motsatt kne. Fingrene skal berøre hverandre bak hodet.​Rygghev​25 stk​Rull opp i vannrett posisjon i løpet av 5 sekunder.

  ​Svømming 400 m 11min

  Fri teknikk. Starter med et stup, deretter 25 første meterne under vann. Antrekk: badetøy.​Undervanns-
  svømming​25 mMed stup i starten. Antrekk: badetøy.​

  Rundeløp​ 32 runder på 10 min​​

  På bane.

  (En runde: 15m x 7 m x 15 m x 7 m)

  ​Feltmarsj 30 km 4 timer og 40 min​​

  Grunnutrustning og sekk på 22 kg + våpen, 2 liter vann og mat (ca 28 kg totalt).

  Idrettsantrekk og marsjstøvler. Heldekkende idrettsbukse/tights. 

 2. Dersom du består opptaket og vurdert som skikket vil du bli tilbudt plass som spesialjegerelev. I løpet av året som spesialjegerelev gjennomfører du utdanning for å kunne bli sertifisert som operativ spesialjeger. Utdanningen innebærer blant annet opplæring og spesialisering innen våpen, skyting, innsetting, samband, sanitet, patruljetjeneste, overlevelse, nærkamp med mer. Hensikten er å tilføre elevene de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendig for å kunne operere som spesialstyrkesoldat på et moderne stridsfelt. 

  De første fire ukene av utdanningen går til skytekurs, etterfulgt av innsettingskurs (hoppekurs, fastrope og rappell). Deretter følger et SERE-kurs (Survival, Escape/Evasion, Resistance, Extraction). Videre utover høsten gjennomføres sambands- og sanitetskurs. Høsten avsluttes med syv ukers patruljekurs hvor første uke innebærer innledende leksjoner og trening på Rena, etterfulgt av omtrent fem uker med trening i jungel.

  I vinter- og vårhalvåret ​gjennomføres vinterkurs, CQB-kurs (strid i bebygd område), urbant SR-kurs (rekognosering) og MKT (maritim kontra terror) før perioden avsluttes med innsettingsspesialisering.

  Selv om kurspakkene kan synes å være relativt like det fallskjermjegerne gjennomfører, er det betydelige forskjeller på innholdet og krav til utførelsen. I og med at alt personell har minimum 1 års tjeneste bak seg kan spesialjegerelevene starte på et helt annet nivå og kjøre en raskere progresjon i utdanningen.

  Du blir kontinuerlig evaluert underveis, og kurset stiller høye krav til progresjo​n, læringsevne og motivasjon. Dersom du ikke består kurs, moduler eller de til enhver tid gjeldende krav som stilles kan du miste din plass som spesialjegerelev.​

Forsvaret som arbeids­giver

 1. Illustrasjon militær lege
  Våre kjerneverdier

  Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

  Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

  Trenger kompetanse fra mange fagfelt

  Forsvaret utlyser et bredt spekter av stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring. 

  Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper, både militære og sivile.

  Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

 2. Illustrasjonsfoto av samarbeid

  Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere, og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret og gjør den noe mer langvarig enn vanlige søknadsprosesser.

  Grundige vurderinger

  Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser de opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

  Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

  Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

  Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

  Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

  Sikkerhets­klarering

  Illustrasjonsfoto av et operasjonsrom /
Opreations room

  Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

  Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  Offentlig søkerliste

  Tastatur
Keyboard

  Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

  Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

  Utvidet søkerliste

  Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.
   

  En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

 3. A062_C016_0101Z9.0000791

  Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

  • Fleksibel arbeidstid.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • To timer trening i arbeidstiden per uke.
    

  Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.