fsk_sb_12

Spesialjeger

Vil du bli en del av en profesjonell avdeling som står på nasjonal og internasjonal beredskap?

Studienivå
Jobb
Sted
Rena
Varighet
2 år
Avdeling
Forsvarets spesialstyrker
Søknadsfrist
Søknadsfrist utløpt. Ny søknadsfrist kommer
Spesialjegerne i Forsvarets spesialkommando (FSK) gjennomfører alt fra rekognosering, overvåkning og offensive operasjoner – til militær assistanse og luftoperasjoner.
 
Spesialjegerne kan også støtte politiet med terrorbekjempelse og gisselredning ved olje- og gassinstallasjoner til havs, på fartøy i norske farvann og på installasjoner på land.
 
Avdelingen har gjennomført en rekke krevende operasjoner i utlandet og nyter stor internasjonal anerkjennelse for innsatsen.
  • Være norsk statsborger
  • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon. Har du karakter 4 får du mulighet til re-testing under opptaket
  • Ikke trenge briller eller linser
  • Ha minimum karakter 9 på psykisk helse fra sesjon
  • Ha fullført (minimum 10 måneder av) førstegangstjenesten før opptak
  • Ha plettfri vandel
  • Kunne sikkerhetsklareres
  • Bestå fysiske minstekrav for utdanningen

  Les mer om fysiske krav under «opptak og forberedelse», eller send en henvendelse til fskrekruttering

 1. Menneskene som søker seg til Forsvarets spesialkommando, kommer fra hele Norge, med svært ulike bakgrunner og erfaringer. Helt fra de ferske som kommer rett fra førstegangstjenesten, til profesjonelle soldater, akademikere med høyere utdannelse, idrettsutøvere og fagarbeidere.

  Vi vet av erfaring at mange av de beste operatørene vi har, er de som begynte tidlig, men livserfaring og annen yrkeserfaring vil også komme svært godt med i livet som operatør.

  Forsvarets spesialkommando ønsker operatører med varierte bakgrunner, interesser og kompetanser, som kan heve nivået hos teamet og bidra til å løse oppdraget. Relevant kompetanse kan spenne fra språk og dataferdigheter, til motorsport og droneflyvning.

  Tjenesten ved avdelingene stiller meget høye krav til profesjonalitet, faglig ferdigheter, mestrings- og samarbeidsevner.

  Du må ha betydelig mental og fysisk robusthet og utholdenhet. Du må være i stand til å yte fremragende under betydelige påkjenninger og stress, du må være nysgjerrig, evne å ta til deg læring raskt – og du må evne å sette troppen eller patruljens behov foran ditt eget.

 2. Som spesialjeger i en operativ skvadron vil du kontinuerlig trenes og videreutdannes.

  Alle operatører gjennomfører videreutdanning som en del av kjernekompetansen til en spesialjeger. I tillegg spesialiseres alle innen forskjellige spesialistfagfelt, slik at oppdrag kan løses.

  Spesialoperatørene i Forsvarets spesialkommando utdannes som generalister med fremragende basisferdigheter innen enkeltmanns- og patruljedisipliner. Under tjeneste i kampskvadronene vil den enkelte få spesialisering i forskjellige spesialistfunksjoner som for eksempel medic, breaching, skarpskytter eller ildleder.

  Du vil blant annet stå på nasjonal kontraterror-beredskap for å kunne bistå politiet ved behov, og er kontinuerlig på beredskap for internasjonale operasjoner.

  Gjennom tjenesten vil du også delta på en rekke øvelser og jobbe sammen med andre avdelinger i Forsvaret og allierte samarbeidspartnere.

  Forsvarets spesialkommando har hovedbase på Rena i Østerdalen og en trenings- og beredskapsbase ved Horten.  

 3. Som utdannet spesialjeger har du mange muligheter i Forsvaret. Du kan velge karrierevei som spesialist eller offiser.

  Senere i karrieren kan du enten gå over i andre stab- og støttestillinger i spesialstyrkene eller søke på stillinger i andre avdelinger i Forsvaret.

  En spesialoperatør har også unik erfaring og kompetanse som vil være ettertraktet i det sivile arbeidsliv.

For å kunne bli ansatt som spesialjeger ved Forsvarets spesialkommando, må man gjennom en grundig og omfattende seleksjonsprosess. Der står rekruttering, trening og utdanning sentralt. 

Opptak og forberelser

 1. For å søke spesialjegeropptak, må du ha gjennomført førstegangstjeneste.

  Seleksjonsprosessen i sin helhet strekker seg over to år og omfatter opptak, ett års utdanning som spesialjegerelev innen ulike spesialstyrkedisipliner, samt et prøveår som spesialjeger ved operativ skvadron.

  Dersom du består opptaket og vurdert som skikket, vil du bli tilbudt plass som spesialjegerelev.

  Året som spesialjegerelev

  I løpet av året som spesialjegerelev gjennomfører du utdanning for å kunne bli sertifisert som operativ spesialjeger. Utdanningen innebærer blant annet opplæring og spesialisering innen våpen, skyting, innsetting, samband, sanitet, patruljetjeneste, overlevelse, nærkamp med mer. Hensikten er å tilføre elevene de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendig for å kunne operere som spesialstyrkesoldat på et moderne stridsfelt. 

  De første fire ukene av utdanningen går til skytekurs, etterfulgt av innsettingskurs (hoppekurs, fastrope og rappell). Deretter følger et SERE-kurs (Survival, Escape/Evasion, Resistance, Extraction). Videre utover høsten gjennomføres sambands- og sanitetskurs. Høsten avsluttes med syv ukers patruljekurs hvor første uke innebærer innledende leksjoner og trening på Rena, etterfulgt av omtrent fem uker med trening i jungel.

  I vinter- og vårhalvåret ​gjennomføres vinterkurs, CQB-kurs (strid i bebygd område), urbant SR-kurs (rekognosering) og MKT (maritim kontra terror) før perioden avsluttes med innsettingsspesialisering.

  Selv om kurspakkene kan synes å være relativt like det fallskjermjegerne gjennomfører, er det betydelige forskjeller på innholdet og krav til utførelsen. I og med at alt personell har minimum 1 års tjeneste bak seg kan spesialjegerelevene starte på et helt annet nivå og kjøre en raskere progresjon i utdanningen.

  Du blir kontinuerlig evaluert underveis, og kurset stiller høye krav til progresjo​n, læringsevne og motivasjon. Dersom du ikke består kurs, moduler eller de til enhver tid gjeldende krav som stilles kan du miste din plass som spesialjegerelev.​

  Tjenesten ved avdelingene stiller meget høye krav til profesjonalitet, faglig ferdigheter, mestrings- og samarbeidsevner.

 2. Her er instruktørenes fem tips:

  1. Forbered deg mentalt
   Start med å spørre deg selv: Hva kan jeg gjøre for å stille best mulig rustet til opptak?
    
  2. Les deg opp
   Les om stillingen, kravene og seleksjonsprosessen.
    
  3. Tren deg opp
   Forbered deg godt på kravene, og bestå alle fysiske minstekrav med god margin.
    
  4. Alene og sammen
   Husk at det er avgjørende å være en god lagspiller. Hvis du ikke evner å løse utfordringer i en gruppe, er du ikke en kandidat for spesialstyrkene.
    
  5. Tenk «her og nå»
   På opptaket må du ha fokus på dagen du er inne i, og utfordringene som skal løses her og nå. Ikke begynn å tenke på at dette skal vare i en hel uke. Det kan knekke enhver soldat.
 3. Fysiske krav

  Kroppshevning (hang-ups) – ​8 stk

  Overtak med strake armer. Hake over bommen i øvre posisjon. ​Armene skal være strake mellom hver repetisjon og kroppen skal henge rolig mellom hver heving. 

  Armhevninger (push-ups) – 45 stk

  Skulderbredde mellom hendene. Strak kropp og strake armer i øvre posisjon. Brystet skal berøre gulvet. Armene strekkes helt ut. Pauser på mer enn 3 sekunder er ikke tillatt.​

  Magebøyninger (sit-ups)​​ – 50 stk på 2 min​

  Ryggliggende med 90 grader i kneleddet. Vekselsvis høyre/venstre albue motsatt kne. Fingrene skal berøre hverandre bak hodet.​

  Rygghev​ - 25 stk

  Liggende på en kasse med hofteleddet på kanten og hendene bak hodet. Rull sakte opp i vannrett posisjon (5 sekunder). 

  ​Svømming 400 m – 11min

  Fri teknikk. Starter med et stup, deretter 25 første meterne under vann. Antrekk: badetøy.

  Rundeløp 32 runder på 10 min 

  En runde: 15m x 7m x 15m x 7m

  Brystkassen skal berøre bakken på den ene langsiden, skulderbladene skal berøre bakken på den andre langsiden. Akrobatiske ruller for å oppnå dette er ikke tillatt.

  ​Feltmarsj 30 km – 4 timer og 40 min​​

  Grunnutrustning og sekk på 22 kg + våpen, 2 liter vann og mat (ca 28 kg totalt).

  Idrettsantrekk og marsjstøvler. Heldekkende idrettsbukse/tights. 

Er du interessert i en karriere i Forsvarets spesialkommando?
Da er disse førstegangstjenestene en god start:

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om krav, søknad, stillinger eller lignende?