Byråkratprogrammet - ill.

Byråkratprogrammet

Statsministerens kontor og departementene er regjeringskontorer, altså øverste nivå i statsadministrasjonen. Embetsverkets rolleforståelse, evne til å gi gode råd og utvise godt byråkratskjønn er avgjørende for hvor godt regjeringskontorene makter å fylle sin oppgave.

Byråkratprogrammet er særskilt tilrettelagt for erfarne og sentrale medarbeidere i embetsverket, herunder høyere offiserer. Det arrangeres av Forsvarets høgskole, støttet av Forsvarsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet.

Programmet retter oppmerksomheten mot sentrale, men ofte uskrevne faktorer og hensyn i byråkratenes arbeid. Programmet tar sikte på å forbedre evnen til å foreta vanskelige avveininger i departementalt arbeid, der det ofte ikke foreligger fasitsvar. På denne bakgrunn står refleksjon, høyttenkning og diskusjon sentralt i det pedagogiske opplegget.

Programmet gjennomføres årlig (første gang i 2017) og består av fem halvdagssamlinger med foredrag/gruppearbeid/uformell diskusjon. Antall deltakere fra gang til gang er 32, herav to særskilt utvalgte medarbeidere fra hvert departement og Statsministerens kontor.

Pil til høyre
Kurs, studier og enkeltemner ved Forsvarets høgskole