Forskningsprosjekter ved IFS

Program for russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk

Russlandsprogrammet ved IFS retter søkelyset mot russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Pil til høyre
Putin russlandsprogrammet_ferdig

Cyberprogrammet

Forsvarets Høgskole, og IFS' Senter for internasjonal sikkerhet, ønsker med sitt cyberprogram å bidra til et forskningsforankret kunnskapsgrunnlag for faglige debatter både i akademia og utenfor.

Pil til høyre
Global-Mobility-width1700height937

Asia-programmet

Asia-programmet videreutvikler sitt nettverk av institusjoner og forskere i Asia, Europa og USA, samt bidrar til debatt og kunnskap om maktforskyvning, geopolitiske utviklingstrekk, militære, strategiske og politiske endringer i Asia.

Pil til høyre
forskning_asia_stud_Shanghai-Center-Tower-Chinas-Next-Tallest-Building