Forskningsprosjekter ved IFS

Program for forskning om veteraner og veteranpolitikk

Veteranprogrammet ved IFS vil fremme kunnskap om veteraner og veteranpolitikk gjennom forskning og formidling.

Pil til høyre
20100121TJ_040

Program for russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk

Russlandsprogrammet ved IFS retter søkelyset mot russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Pil til høyre
Putin russlandsprogrammet_ferdig

Cyberprogrammet

Forsvarets Høgskole, og IFS' Senter for internasjonal sikkerhet, ønsker med sitt cyberprogram å bidra til et forskningsforankret kunnskapsgrunnlag for faglige debatter både i akademia og utenfor.

Pil til høyre
Global-Mobility-width1700height937