Årsstudium Navigasjon Paul Lohmann

Årsstudium i ledelse og militære operasjoner

Har du en sivil utdanning og ønsker en spennende karriere i Forsvaret?

Studienivå
Årsstudium
Sted
Bergen
Varighet
1 år
Avdeling
Forsvarets høgskole
Søknadsfrist
Ny søknadsfrist kommer.

Merk: Årsstudium er under revisjon og vil starte opp igjen i 2025.

Opptak for studieåret 2024-2025 gjennomføres kun for tjeneste i Sjøforsvaret. Det vil kun tas opp kandidater med sivil navigasjonskompetanse og relevant ingeniørkompetanse. 


Har du minst en sivil bachelor- eller selvsagt også gjerne en mastergrad? Da kan du starte karrieren din i Forsvaret med en ettårig offisersutdanning i militær ledelse og operasjoner.

Denne ettårige offisersutdanningen gir deg et studium utenom det vanlige, med en variert miks av teori og praksis, der du vil oppleve stor personlig og faglig utvikling. Forsvarets behov er styrende hva gjelder prioritert utdanningsbakgrunn hos søkerne. For oss er det viktig å utdanne solide og tilpasningsdyktige ledere.

Etter utdanningen er du garantert jobb som offiser i Forsvaret. Forsvarets behov er også styrende når det kommer til hvilken stilling du får. Utdanningen gir deg mange karrieremuligheter. I starten av karrieren vil du få lederstillinger på lavere nivå, men etter hvert åpner det seg mulighet for å søke mer utdanning og/eller lederstillinger på høyere nivå i Forsvaret.

Når du søker dette studiet, velger du søknad til Sjøforsvaret.

Studiets oppbygning

 1. Ledelse og militære operasjoner - Luftforsvaret

  1. studieår Høst 2023 / Vår 2024

  Valgfritt emne Emne over flere semester

 2. Ledelse og militære operasjoner - Sjøforsvaret

  1. studieår Høst 2022 / Vår 2023

  Valgfritt emne Emne over flere semester

 3. Ledelse og militære operasjoner - Sjøforsvaret

  1. studieår Høst 2023 / Vår 2024

  Valgfritt emne Emne over flere semester

Krav til søker

 • Norsk statsborgerskap
 • God vandel og personlig egnet
 • Fullført høyere utdanning med bachelor- eller masternivå ved oppstart hos Forsvarets høgskole.
  • Bachelorgraden må ha minimum gjennomsnittskarakter C (3,0 i snitt) ved søkertidspunkt.
  • Ved pågående utdanning oppfordres det til å søke når resultat fra siste semester foreligger.
 • Være i aldersgruppen 20–28 år. Eldre personer kan vurderes i spesielle tilfeller, eksempelvis ved søkere med utdanningsbakgrunn som samsvarer spesielt med Forsvarets behov. 
 • Bestå fysiske minstekrav med minimum karakter 5
 • Tilfredsstille helsekrav, og må helsemessig kunne skikkes for ansettelse og internasjonale operasjoner(Intops A)
 • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten. Har du ikke gjennomført sesjon gjennomføres psykologiske prøver på opptaket.
 • Som hovedregel kan du ikke ha deltatt på mer enn to opptak til samme utdanningsnivå (FOS).

Særlig relevant utdanning

Forsvaret har et spesielt behov for personell innen enkelte fagfelt. Har du studert eller har erfaring fra disse feltene, vil du være en ekstra relevant søker.

  • Nautikk
  • Maskiningeniør
  • Informatikk
  • Elektroingeniør
  • Informatikk og teknologi
  • Cybersikkerhet
  • Ingeniør innen automatiserings- og elektronikkdesign

Denne utdanningen gir

 • Fast jobb som offiser i Forsvaret etter bestått utdanning
 • Tidlig ansvar som offiser innen oppdragsløsning og ledelse av egne soldater
 • Mange spennende jobbmuligheter i inn- og utland
 • Gratis kost og losji, 1G (tjenestetillegg). Du trenger ikke studielån
 • En variert og spennende hverdag med fokus på praktisk ledelse

Søknad og opptak

 1. Når du søker opptak til Årstudium i ledelse og militære operasjoner, må du gjennomføre flere steg for å konkurrere om studieplass.

   

  1. Registrer søknaden din innen søknadsfristen

  Det er mulig å søke selv om du ikke har noen militær erfaring fra tidligere. Vi anbefaler at du leser om opptakskravene før du søker.

  For studieåret 2024-2025 er det kun mulig å velge Årsstudium for tjeneste i Sjøforsvaret.

 2. For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene til å bli en god offiser i Forsvaret, gjennomføres det opptaksprøver. Godkjente søkere innkalles og må bestå opptaksprøvene for å konkurrere om studieplass

  I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har. Opptaket handler om å finne ut hvem som har de rette egenskapene, adferd og potensial til å bli en god offiser Forsvaret.

   

  Slik foregår opptaket

  Seleksjonen er omfattende og varer ca. 10 dager i månedsskiftet juni/juli – nettopp for å sikre at alle kandidatene blir sett og vurdert tilstrekkelig.

  I den første delen av opptaket gjennomføres ulike tester og undersøkelser inne på Sessvollmoen leir. Her bor du sammen med de andre som deltar på opptaket, under enkle forhold på feltsenger. Vær forberedt på lange dager med mye venting. Det kan være lurt å bruke tiden til å bli kjent med andre, da en del av disse vil kunne være dine fremtidige medelever og kollegaer.

  Noe av det du skal igjennom den første delen av opptaket:

   

  • Fysiske tester – Disse må du bestå for å gå videre opptaksprøvene. Se øvelsene og karakterskalaen her (Link)
  • Intervju – Gjennomføres for å bli bedre kjent med deg og dine personlige egenskaper, din bakgrunn og motivasjon
  • Psykologiske tester og kunnskapsprøver - Vi anbefaler å friske opp generell matte-, norsk- og engelskkunnskap i forkant av opptaket.
  • Medisinsk kontroll – Hos militær lege og tannlege

   

  Opptakets andre del er en seleksjonsøvelse som foregår ute i felt. Alle blir kledd opp i uniform og gitt enkel undervisning i grunnleggende militære ferdigheter. Feltperioden innebærer blant annet situasjoner der du får mulighet til å vise lederpotensialet ditt. Du blir observert i forskjellige roller, både som leder og som en del av en gruppe. Perioden avdekker også viljen og evnen du ha til å tilegne deg kunnskap og ferdigheter underveis. Noen oppgaver er teoretiske, andre er praktiske, mens mange er for å teste din mentale og fysiske kapasitet. Hensikten er å se hvordan du takler ulike situasjoner over tid.

   

  Hva ser selektørene etter?

  Selektørene ser først og frem etter kandidater som har potensiale til å bli gode militære ledere. Som forsvar har vi et felles mål: forsvare og tjene landet i fred, krise og krig. Under opptaksprøvene skal ditt lederpotensial vurderes basert på Forsvarets kjerneverdier – respekt, ansvar og mot og Forsvarets grunnsyn på ledelse (pdf). Det innebærer blant annet disse egenskapene er styrende for hva vi ser etter:

   

  Rollemodell

  Verner om kjerneverdiene: respekt, ansvar, og mot. Er lojal overfor organisasjonen, Er åpen for tilbakemeldinger og for å lære av andre. Viser integritet igjennom å handle konsistent med egne verdier og egen lære.

   

  Løse oppdrag

  Tar initiativ og ansvar. Følger progresjon og fullfører oppgaver. Jobber systematisk og tar hensyn til flere faktorer under oppdragsløsning. Gjør gode prioriteringer og tar tak i problemene som oppstår underveis. Bidrar til måloppnåelse og etablering av nye langsiktige mål.

   

  Mentalt robust

  Tenker klart i intensive situasjoner med høy fysisk og psykisk belastning. Mestrer vanskelige livsbegivenheter. Er følelsesmessig stabil. Har omstillingsevne i usikre situasjoner. Står foran og viser vei under usikkerhet og/eller når situasjonen oppleves som vanskelig.

   

  Samspill

  Får tillit av andre. Formidler sitt budskap effektivt, og kommuniserer mål og krav tydelig. Delegerer ansvarsområder og skaper rolleklarhet for sine medarbeidere. Påvirker andre. Motiverer og dyktiggjør andre. Støtter og bryr seg om andre. Viser interesse for andre mennesker og kan ta deres perspektiv.

   

  Utvikling

  Bidrar til fleksibilitet, kreativitet og nytenking i oppdragsløsning. Er selvstendig og viser vilje og evne til å utvikle seg selv. Identifiserer og stimulerer til nytenkning, selvstendighet og refleksjon hos sine medarbeidere.

   

   

  Når vi velger de beste kandidatene til en utdanning i Forsvaret, er det ikke bare de åpenbare lederne vi ser etter. Vi vektlegger også potensialet ditt for utvikling.

   

  Det er ikke nødvendigvis den som løper raskest eller løfter tyngst, som mestrer belastning best i krevende situasjoner. Militært lederskap krever både fysisk og mental robusthet, fordi man er nødt til å tenke klart, være effektiv og mestre egne følelser i møte med komplekse situasjoner med høy grad av usikkerhet.

   

  Dersom du blir vurdert blant de best egnede etter opptaksprøver, vil du få tilbud om studieplass.

 3. Forberedelser

  Slik forbereder du deg

  Opptaksprøver og tjeneste i Forsvaret er krevende, både mentalt og fysisk. Dersom du starter forberedelsene i god tid, har du en klar fordel. Det er mange som møter til opptak, og det er derfor hard konkurranse om studieplassene og smart å møte opp godt forberedt.

  De fleste er blitt fortalt at man bør være uthvilt for å prestere på prøver og eksamen. Men hva hvis du ikke kunne hvile før en vanskelig beslutning? Hva hvis du måtte gå flere mil med tung sekk først?

  Er du fysisk robust og ikke blir utslitt av gåturen, vil du ha mer overskudd. Overskuddet som gir bedre forutsetting for å ta en god beslutning. 

  Fysiske og mentale forberedelser

  I Forsvaret bruker vi begrepet «robusthet». Dette vil si at du er tilstrekkelig godt fysisk trent (fysisk robusthet) og har tilstrekkelig gode mentale egenskaper (mental robusthet) til å håndtere tjenesten. Robustheten, spesielt den fysiske delen, kan du selv trene og påvirke i stor grad før du møter til opptaket.

  Du som møter med tilstrekkelig god robusthet på opptak, vil:

  • Oppleve at opptaket og oppstart utdanning ikke føles like hard på grunn av større fysisk og mentalt overskudd
  • Ha redusert risiko for belastningsskader og ulike former for smerter i kroppen ved fysisk belastning
  • Være bedre i stand til å omsette læring og tåle stress, og dermed utnytte ditt eget potensiale bedre

   

  De fysiske minstekravene til utdanningen er absolutte. Det betyr at vi forventer at du tilfredsstiller minimumskravet, og du er nødt til å bestå disse for å være med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Det er derfor en fordel å vite at du klarer de fysiske kravene med god margin.

  Like viktig er den langvarige utholdenheten din. I Forsvaret må man noen ganger gå lange avstander, gjerne med tungt utstyr og sekk. Denne utholdenheten bør du også trene opp i forkant av opptaket.

  Dersom du ikke er vant til å gå med tung sekk, anbefaler vi at du:

  • Starter med korte turer, og øker gradvis
  • Bruker gode sko. Joggesko eller sko med god demping i starten
  • Starter med turer på mykt underlag (myk sti, gress), og gradvis endrer underlaget til fastere underlag som grusvei
  • Starter med lav vekt på sekken
  • Gradvis øker lengden på turen, og tyngden på sekken

   

  Mentalt er det smart å forberede seg på at det i perioder vil bli mye venting, lite søvn, lite mat og harde fysiske påkjenninger. Du vil oppleve at terskelen for hva du tåler, er mye høyere enn du tror.

  Det kan være greit å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en utdanning i Forsvaret. Når du er sliten, trøtt, sulten og lei, vil motivasjonen være minst like viktig som de fysiske forberedelsene. Det er ofte i de krevende situasjonene at du må ta stilling til om du vil fortsette, eller trekke deg. Da er det lurt å ha bestemt seg for hvorfor du ikke vil gi opp – og hva som er motivasjonen din.

   

Spørsmål og svar

 1. Utdanningen er en grunnleggende militærfaglig tilleggsutdanning som gjør deg kvalifisert til å jobbe som offiser i Forsvaret. Lederutdanningen i Forsvaret er unik fordi du gjennom teori, praksis og refleksjon utvikler deg som menneske, fagperson og leder.

  Du vil få variert og omfattende kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. Du vil lære mer om fagområder som militært lederskap, militærmakt, operasjonsplanlegging, og du får en grunnleggende forståelse for den militære profesjonen. Dette gjør at du kan løse en rekke utfordrende og spennende oppgaver i Forsvaret.
   
  Læringsmiljøet på skolen er tuftet på både teoretiske og praktiske oppgaver. Gjennom teori, praksis og refleksjon utvikles og formes du til å bli en offiser. Undervisningen legges opp slik at du får prøvd ut og videreutviklet lederegenskapene dine i praksis. Denne praksisen er tett koblet til den teoretiske delen av undervisningen for å skape en helhetlig forståelse for de krav som stilles til fremtidens offiserer. 

 2. Som ny kadett møter du i starten av august for å gjennomføre det første emnet som er felles for alle bachelorprogrammene og årsstudiet ved Forsvarets høgskole. Dette emnet foregår på Heistadmoen utenfor Kongsberg. Etter oppholdet på Heistadmoen gjennomføres resten av første semester ved Krigsskolen i Oslo eller ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Etter jul skal kadettene i Hæren fortsette studiet på Krigsskolen i Oslo, kadettene i Sjøforsvaret på Sjøkrigsskolen i Bergen, mens kadettene i Luftforsvaret fortsetter på Luftkrigsskolen i Trondheim

 3. Studiet er et fulltidsstudium, der all undervisning er obligatorisk. Undervisningen skjer vanligvis i ukedagene, men man må være forberedt på noe helgeaktivitet. Det er i perioder undervisning på andre steder enn Krigsskolen i forbindelse med øvelser og praksis. 

  Studiehverdagen er variert og innholdsrik og er fysisk, mentalt og kognitivt krevende. Utdanningsmodellen tar utgangspunkt i at læring skjer gjennom studentaktiv undervisning. All praksis, veiledning og undervisning tar utgangspunkt i en studentaktiv og problemløsende tilnærming og stimulerer til samhandling. Dette for å utvikle selvstendige og kritisk tenkende offiserer med de riktige kunnskaper, ferdigheter og holdninger. 

  På skolene bor du på tomannsrom. Her får alle tilbud om å bo gratis på skolens egne hybler. Dette er boliger som ligger inne på skolens område, nært undervisningsbygg, messe og idrettsfasiliteter. Som kadett ved kan du spise alle dine måltider gratis i spisemessa. Det blir servert frokost, lunsj og middag til faste tider hele uken, inkludert i helgene. 

  Skolene har gode treningsfasiliteter med både gymsal, basseng og styrkerom. 

 4. Etter endt utdanning er du sikret jobb i Forsvaret. Du vil bli ansatt som offiser i Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. Det norske forsvaret har tjenestesteder over hele landet, fra Kirkenes i nord til Oslo i sør. Som første stilling etter uteksaminering vil de fleste tjenestegjøre i som troppssjef med ansvar for 20 til 40 soldater. En viktig del av jobben vil være å lede planlegging og gjennomføring av utdanning og oppdragsløsning av din egne tropp, både i garnison og felt.  Når du har fullført årsstudium, vil forsvarsgrenen din gi deg ytterligere kurs, opplæring og kompetanseheving. Dette er fag- og funksjonsrettet utdanning som sertifiserer deg til å utøve den spesifikke stillingen du får. 

  Karrieremulighetene innen Forsvaret er mange. Utdanningens overordnede mål er å gi kadettene de beste forutsetningene for offisersstillinger innen relevant fagområde i Forsvaret. 

  Studiet kvalifiserer for karriere- og utdanningsmuligheter på høyere nivå i Forsvaret, og ved nasjonale og internasjonale universiteter og høgskoler. Offiserer med minimum bachelorutdanning og årsstudium kan søke mastergrad i militære studier ved Forsvarets høgskole. 

   

  • Du gis 1 pliktår i Forsvaret etter endt utdanning
  • Utdanningstillegget du får under utdanningen tilsvarer 1G i folketrygden. Grunnbeløpet (1G) er kr 111 477 per 1. mai 2022
  • Du får gratis kost og losji
  • Du får tre gratis hjemreiser hvert skoleår
  • Det gis tjenestefri i samsvar med studieplanen
  • På reiser utover de tre gratis reisene, gis det normalt rabatter på offentlig kommunikasjon (rabatt kan variere mellom ulike selskap og reisemåter)  
  • Du får gratis lege- og tannlegebehandling
  • Hvis du har barn, kan søke om å få forsørgertillegg. Du finner mer informasjon og betingelser her
  • Har du bolig kan du søke støtte til husleie, renteutgifter, og andre boutgifter etter egne regler. Du finner mer informasjon og betingelser her

  Som ansatt i Forsvaret er du underlagt Forsvarets disponerings- og beordringssystem. Du finner mer informasjon om dette systemet i dette pdf-dokumentet.

 5. For søkere med bokstavkarakter benyttes følgende omregningsskala som grunnlag for utregning av vektet gjennomsnitt: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

  Snittet beregnes av alle emner med bokstavkarakter med vekting ut fra emnets omfang i studiepoeng. For hvert emne som inngår i opptaksgrunnlaget blir tallverdien ganget med antall studiepoeng og det summeres. Totalsummen blir delt på summen av antall studiepoeng. Resultatet blir beregnet med tre desimaler, og dette er den vektede gjennomsnittskarakteren som benyttes til å vurdere om kandidaten har C = 3,0 i snitt, og dermed tilfredsstiller minimumskravet. Eksempelvis:

  Emne 1: Karakter A med 20 studiepoeng blir 5 x 20 = 100

  Emne 2: Karakter B med 30 studiepoeng blir 4 x 15 = 100

  Emne 3: Karakter C med 10 studiepoeng blir 3 x 10 = 30

  Emne 4: Karakter D med 20 studiepoeng blir 2 x 20 = 40

  Emne 5: Karakter B med 30 studiepoeng blir 4 x 30 = 120

  Emne 6: Karakter C med 40 studiepoeng blir 3 x 40 = 120

  Karaktersnitt 530/150 = 3,533 (3,53) i snitt.

  Emner med karakter «bestått» inngår ikke i poengberegningen. Hvis «bestått» er den eneste karakteren i utdanningen vil du få 3 karakterpoeng.

Utdanning i Forsvaret

En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter.

Pil til høyre
Mannskap ombord ubåten KNM Utsira, ved kontrollpultene